Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

V Krajowa Konfrencja

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
pt.: "Doskonalenie metod prewencji wypadkowej"

Toruń, 2-3.10.2006      Zapraszamy Państwa do udziału w V Krajowej Konferencji poświęconej doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Tym razem tematyka Konferencji będzie koncentrować się na aspektach prewencji wypadkowej.
     Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie  najnowszych koncepcji  oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, reprezentujących przedsiębiorstwa i ich organizacje, instytucje rządowe, organy nadzoru nad warunkami pracy, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne instytucje i organizacje działające w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii .
       Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów zgodnie z tematami podanymi w ramowym programie.


UWAGA

Uprzejmie informujmy, że ze względu na brak wcześniej przewidywanego dodatkowego wsparcia finansowego Konferencja została ograniczona do 2 dni (w stosunku do wcześniej planowanych 3 dni). W związku z tym odpowiednio uległy zmianie warunki finansowe uczestnictwa w Konferencji i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami oraz wstępnym programem Konferencji.

Program konferencji


Warunki uczestnictwa w konferencji


Karta zgłoszenia udziału w konferencji


Formularz zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłat za udział w Konferencji
oraz za usługi hotelowo-gastronomiczne należy przesłać na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Fax: (0-22) 623 36 95


Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji, sposobu zgłaszania
uczestnictwa, uiszczania opłaty oraz rezerwacji miejsca w hotelu
można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy –  PIB  
tel. (0 22) 623 46 68, 623 36 99
e-mail: wikar@ciop.pl

WAŻNE DATY:
 • Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń i uiszczania opłat - 31.08.2006 r.
 • DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH STRESZCZENIA -
  termin przesłania streszczeń referatów - 15.06.2006 r.
  • max 100 słów na adres: wikar@ciop.pl
   informacje o zaakceptowanych streszczeniach prześlemy Państwu do 30.06.2006 r.
 • DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH STRESZCZENIA
  termin przekazania pełnych tekstów referatów - 04.09.2006 r.

KOMITET ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWY KONFERENCJI:
 • Daniel Podgórski
  Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji,
  Centralny Instytut Ochrony Pracy –  Państwowy Instytut Badawczy
 • Zofia Pawłowska  
  Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Katarzyna Majchrzycka
  Kierownik Zakładu Ochron Osobistych,
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Agnieszka Wolska
  Kierownik Pracowni Promieniowania Optycznego,
  Centralny Instytut Ochrony Pracy –  Państwowy Instytut Badawczy

MIEJSCE KONFERENCJI:Hotel***  Filmar
ul. Grudziądzka 45
Toruń
www.hotelfilmar.pl


Hotel*** Filmar mieści się nieopodal zabytkowej części Torunia - miasta, które jest historycznym i kulturowym dziedzictwem Polski. Atrakcyjnym miejscem do zwiedzania jest toruńska starówka, której ozdobą są zabytkowe kamienice. Doskonałym miejscem na wieczorny spacer jest również Bulwar Filadelfijski, który prowadzi spacerowiczów między malowniczą Wisłą, a pięknie oświetlonymi ruinami XIII wiecznego Zamku Krzyżackiego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP