Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje o materiałach pomocniczych | Kultura bezpieczeństwa dla klas I-III szkoły podstawowej | Kultura bezpieczeństwa dla klas IV-VI szkoły podstawowej | Kultura bezpieczeństwa dla gimnazjum | Kultura bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych | Wymagania techniczne | Zasady zakupu materiałów


Kultura bezpieczeństwa dla gimnazjum

fragment tekstów
fragment filmów


Materiał dla gimnazjum obejmuje 29 tematów lekcyjnych podzielonych na 5 modułów (łącznie 302 strony materiału), 140 foliogramów, 6 dodatkowych prezentacji i 9 filmów do wybranych tematów zajęć.


Wykaz modułów i tematów lekcji:


I.       Zasady higienicznego trybu życia

1. Higieniczny tryb pracy i życia codziennego oraz wypoczynku.
2. Higieniczny dom i jego otoczenie.
3. Bezpieczne odżywianie się.
4. Umiejętne dbanie o swoje zdrowie i urodę.
5. Higiena psychiczna.


II.    Zagrożenia jednostki ze strony przyrody, minimalizacja tych zagrożeń oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia

1. Słońce jako źródło pozytywnych i negatywnych oddziaływań na człowieka i środowisko.
2. Ochrona przed skutkami promieniowania słonecznego.
3. Zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych.
4. Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka.
5. Sposoby zapobiegania zagrożeniom w różnych sytuacjach.


III. Zagrożenia cywilizacyjne, sposoby ich minimalizacji, zasady postępowania w sytuacji zagrożenia

1. Instrukcja obsługi życia codziennego”, czyli kto czyta, nie błądzi.
2. Pamiętaj chemiku młody...” – czyli chemiczne zagrożenia zdrowia i życia.
3. Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać”, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.
4. Nie stresuj się”, czyli stres, agresja, przemoc jako zagrożenia naszego zdrowia i życia.
5. Half life”, czyli pół życia przed monitorem – zagrożenia medialne.
6. Bądź bezpieczny na drodze” – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.
7. Gdyby kózka nie skakała...”, czyli mechaniczne zagrożenia zdrowia i życia.
8. Żyjmy zdrowo” - zasady zdrowego trybu życia.


IV.   Zagrożenia zbiorowe, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia

1. Zagrożenia pożarowe.
2. Zagrożenie hałasem.
3. Klęski żywiołowe.
4. Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne.
5. Zagrożenia terrorystyczne.


V.      Zasady udzielania pierwszej pomocy

1. Zasady pierwszej pomocy.
2. Zasady postępowania na miejscu wypadku.
3. Ocena stanu poszkodowanego i podstawowe podtrzymywanie życia.
4. Postępowanie przy zranieniach, krwotokach, oparzeniach i odmrożeniach.
5. Postępowanie przy obrażeniach kości i stawów.
6. Nagłe zaburzenia świadomości w chorobach wewnętrznych i inne niebezpieczne sytuacje.


Na każdy moduł składają się:

1. karta modułu, która informuje o jego czasie realizacji, celach edukacyjnych oraz treściach modułu, przedstawia spis jednostek lekcyjnych zawartych w module i wykaz literatury pomocniczej,

2. karty poszczególnych jednostek lekcyjnych określające jej temat, formę realizacji, cele operacyjne, metody nauczania, pomoce dydaktyczne i formy aktywizacji uczniów, a także plan zajęć ze wskazówkami metodycznymi, spis foliogramów, materiały pomocnicze dla nauczyciela, ćwiczenia dla grup oraz rozwiązania ćwiczeń indywidualnych,

3. karty pracy ucznia do każdej jednostki lekcyjnej zawierające informacje podstawowe oraz różnorodne ćwiczenia indywidualne,

4. foliogramy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP