Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Oświetlenie - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP-PIB) | Kontakt | Usługi

Oświetlenie - Bibliografia

 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole. Przyjaciel przy Pracy, 2012, nr 3, s. 9-12
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 11, s.
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 4, s.
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła.. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy. Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, nr 1, s. 43-46
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos.. ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, nr ARANDA EDITORA ANO XXXV Nş 402, s. 40-44
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego.. Nowa Elektrotechnika, 2007, nr 11, s. 16-19
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 5, s. 50-52
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania.. Bezpieczeństwo pracy, 2006, nr 6, s.
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego.. Bezpieczeństwo pracy, 2006, nr 7-8, s. 418-419
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 9, s. 420
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • A. Pawlak.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, , 2004
 • A. Pawlak.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa.. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 10, s. 6-10
 • A. Pawlak, A.Wolska.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą.. Elektronika, 2004, nr 3, s. 22-23
 • A. Wolska, A. Pawlak.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • A. Wolska, R. Kosiński, A. Pawlak.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym.. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 11, s. 15-19
 • A. Pawlak: W świetle czy w ciemności?. Światło, 2001, nr 3, s.
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2001, nr 9, s.
 • A. Wolska: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • A. Wolska, A. Pawlak: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12) , Warszawa, 2001
 • A. Wolska, A. Pawlak: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting.. Applied Optics, 2001, nr vol. 47 / 3, s. 467-473

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP