Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Edukacja CIOP-PIB
  • Studia podyplomowe


Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowanie do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Program obejmuje wiedzę o problemach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy. Składa się z 20 modułów.

Kandydaci powinni mieć wyksztalcenie wyższe, preferowane -  techniczne lub przyrodnicze. Rekrutacja prowadzona jest dwukrotnie w ciągu roku.

Termin rozpoczęcia:  wrzesień 2005 r. (pierwszy zjazd 5 - 10 września) i marzec 2006 r.
Studia trwają 6 miesięcy, zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas tygodniowych sesji.

Koszt: 4.500 zł. (realizacja programu, materiał źródłowy - 22 tomy i poradnik dla słuchacza z kopiami foliogramów. W cenę wliczony jest koszt obiadów. Organizatorzy studium pośredniczą w rezerwacji noclegów.)

Zgłoszenia należy nadsyłać z minimum miesięcznym wyprzedzeniemStudia prowadzone metodą kształcenia na odległość

Początek - październik 2005 r. i luty 2006 r.

Słuchacze będą odbywali samodzielne studia, korzystając z materiałów edukacyjnych przewidzianych w programie studiów za pośrednictwem Internetu.

Co dwa miesiące będą się odbywać dwudniowe zjazdy (poniedziałek - wtorek lub czwartek - piątek), podczas których słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, konsultacjach i zaliczeniach modułów. W okresie między zjazdami będzie możliwość kontaktowania się ze specjalistami z dziedzin objętych programem studiów.

Opłata za studia wynosi 2800 złotych i obejmuje koszt realizacji programu podczas zjazdów, dostęp do materiałów w Internecie, dokumentację i materiały na ćwiczenia związane z poszczególnymi modułami.
  • Szkolenia wynikające z rozporządzenia MPiPS


Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP

Termin: 7 - 10.11.2005 r

Koszt kursu: 1000 zł (materiały i obiady)

Miejsce: CIOP-PIB

Problematyka: (nowe informacje, zmiany)
Prawna ochrona pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy. Analiza kosztów wypadków przy pracy. Psychofizjologiczne uwarunkowania zdolności do pracy w różnych porach doby. Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy. Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zagrożenia mechaniczne. Hałas. Czynniki chemiczne. Drgania mechaniczne. Aerozole. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Zagrożenia elektromagnetyczne. Energia elektryczna i elektryczność statyczna. Mikroklimat środowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa przemysłowego.

Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Termin: 7 - 9.11.2005 r

Koszt kursu: 600 zł (materiały i obiady)

Miejsce: CIOP-PIB

Problematyka: (nowe informacje, zmiany)
Prawna ochrona pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy. Analiza kosztów wypadków przy pracy. Psychofizjologiczne uwarunkowania zdolności do pracy w różnych porach doby. Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy. Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.  • Szkolenia problemowe i specjalistyczne


Organizacja systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie (szkolenie liderów pierwszej pomocy)
Termin kursu: 30.11 - 2.12.2005
Koszt kursu: 650 zł

   więcej informacji

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
Termin kursu: 15 - 17.03.2006
Koszt kursu: 650 zł

Ocena ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne
Termin kursu: 23 - 24.02.2006
Koszt kursu: 450 zł

Zagrożenie pyłami w środowisku pracy
Termin: 1 - 3.03.2006
Koszt kursu: 550 zł

UWAGA:

* Wszystkie szkolenia bez podania miejsca odbywają się w salach wykładowych i laboratoriach badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
* Cena wszystkich szkoleń obejmuje również materiały dydaktyczne i obiady

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Karty zgłoszenia na studia podyplomowe i na szkolenia
więcej


Centrum edukcyjne CIOP-PIB
więcej


Kultura bezpieczeństwa - materiały edukacyjne dla szkół  z  zakresu kultury bezpieczeństwa
więcej


BHP dla szkół
więcej
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy