Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


SZANOWNI PRACODAWCY!!!

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi, zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogólnopolskie badania stanu wdrożenia minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn, które wynikają z Dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE i 2001/45/WE.

W ramach tych badań skierowaliśmy do ok. 5000 wytypowanych przedsiębiorstw dotyczący stanu wdrożenia w przedsiębiorstwie minimalnych wymagań bhp w zakresie  użytkowania maszyn załączony poniżej Kwestionariusz.

  Kwestionariusz do pobrania zapisany w formacie pliku MS Word.  

Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie przedsiębiorstwa, które otrzymały go drogą pocztową, jak i wszystkie inne, które zechciałyby uczestniczyć w tych badaniach i poprzez udostępnienie swoich danych, przyczynić się do wzbogacenia uzyskanych wyników.

Wypełnione kwestionariusze prosimy przekazać do Instytutu pocztą elektroniczną na adres:
ankieta@ciop.pl

Z góry dziękując za Państwa zaangażowanie i trud związany z przekazaniem danych gwarantujemy, że będą one traktowane jako poufne, do wykorzystania we wskazanym wyżej celu bez udostępniania innym instytucjom lub organizacjom.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP