Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Publikacje

 • A.Grabowski, R.Kosiński, M.Dźwiarek: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision. Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, nr 2, s. 142-151
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line. Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, nr 10, s. 38-44
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 7-8, s. 6-10
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 4, s. 14-17
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 3, s. 13 - 15
 • Dźwiarek M.: Zaburzenia w realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom, (W: Podstawy prewencji wypadkowej) CIOP-PIB, , 2003
 • Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne programowalnych układów sterowania maszyn, (W: International workshop SIPI on functional safety IEC 61508) , Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Procedures for functional safety assessment of programmable control systems of machinery, (W: Safety and Reliability International Conference) , Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Złożone systemu elektroniczne w zastosowaniu do związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn, (W: IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja Produkcji) , Wrocław, 2003
 • Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R.: Augmented Reality - a new kind of hazardous situation indicator, (W: International Conference Safety of Industrial Automated Systems) , Nancy, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych") GIP, Wrocław, 2003
 • Karski H., Biernacki A.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle") CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Strawiński T.: Wymagania i badania sprzętu elektroizolacyjnego dla potrzeb certyfikacji, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle") CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Dźwiarek M.: Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn. Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, nr 10, s. 5-9
 • Dźwiarek M.: Probabilistic assessment of functional safety of machine control system., Automation, Warszawa, 2002
 • Karski H.: "Przewody ochronne". Cz.2. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 1, s.
 • Kowalski B., Karski H.: "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy"., CIOP, , 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Konferencja Automation, , 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.. Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, nr 11, s. 5-9
 • Strawiński T.: Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem w maszynach.. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 11, s. 28-31
 • Dźwiarek, M.: The analysis of accident causes in view of the protective devices and safety related control system effectiveness, International Conference Safety of Industrial Automated Systems, Bonn, 2001
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3) , , 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation) , Warszawa, 2001
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4) , Szczyrk, 2001
 • Karski H.: "Przewody ochronne". Cz.1.. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • Strawiński T.: Wybrane urządzenia ochronne - charakterystyka funkcjonalna, wymagania, badania., (W: Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn.) CIOP, , 2001
 • Strawiński T.: Wpływ strefy tolerancji na pomiar czasu zadziałania laserowego urządzenia ochronnego (skanera)., Konferencja Automation, , 2001
 • Dźwiarek M.: Application of Complex Electronics in Machinery Control Systems, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation) , Kraków, 2000
 • Dźwiarek M.: Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 11, s. 1-13
 • Dźwiarek M.: Measurement of the response time of an electrosensitive protective device in the process of its certification.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2000, nr Vol.4 No.3, s. 363-384
 • Dźwiarek M.: Klasyfikacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania według EN 954-1, (W: Zasady zapewniania bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań Europejskich) , Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Advanced Technology in Safety Related Control Systems of Machinery, (W: Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity) , Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, , 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych.. Bezpieczeństwo Pracy., 2000, nr 7-8, s. 1-5
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Badania typu programowalnych sterowników maszyn.. Pomiary Automatyka Robotyka, 2000, nr 5, s. 20-22
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Laser Scanners Response Time Measurement Using Double Penetration Method, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation) , Kraków, 2000
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym, CIOP, , 2000
 • Strawiński T.: Reports on International Events. International Seminar on Safety of Machinery Principles According to The European Requirements. JOSE, 2000, nr Vol.6, No.3, s.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP