Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kierowca - dostawca produktów spożywczych

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH


KIEROWCA – DOSTAWCA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Kto to jest kierowca – dostawca produktów spożywczych?

Jest to pracownik, który prowadzi ciężarówkę lub inny pojazd powyżej 3,5t na ustalonej trasie w celu dostarczenia, sprzedaży produktów klientom, oraz który wykonuje różne inne czynności towarzyszące.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Tak jak w przypadku innych zawodowych kierowców, w pracy kierowcy-dostawcy istnieje duże zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, których przyczyną może być zmęczenie w wyniku długotrwałego prowadzenia samochodu, w szczególności przy złym oświetleniu oraz złych warunkach atmosferycznych i drogowych.
 • Kierowcy narażeni są na długotrwałe siedzenie w niewygodnej pozycji, wibracje pojazdu oraz podnoszenie, przenoszenie ciężkich ładunków, co może być przyczyną bólów pleców, rąk i ramion.
 • Kierowcy-dostawcy narażeni są na urazy ciała podczas wykonywania różnych czynności podczas obsługi samochodu, czynności naprawczych.
 • Pracownicy narażeni są na upadki z wysokości, podczas pracy „na samochodzie”, podczas odsuwania firan – plandek bocznych i zdejmowania bocznych belek zabezpieczających
 • Często występują zatrucia pokarmowe, ze względu na spożywanie posiłków w przypakowych restauracjach

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Przewrócenie się załadowanego pojazdu w wyniku defektu mechanicznego, trudnych warunków drogowych i/lub nadmiernej prędkości, zderzenia z innym pojazdem - możliwość ciężkich urazów
 
 • Wchodzenie do kabiny kierowcy i wychodzenie z niej - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku, często na skutek noszenia klapek, sandałów zamiast obuwia roboczego
 
 • Wykonywanie rozmaitych dodatkowych funkcji kierowcy ciężarówki, takich jak naprawy w terenie, zmiana kół, zwolnienie umocowań (pasów, lin) - możliwość urazów, głównie kręgosłupa
 
 • Spaliny, w tym zawarty w nich tlenek węgla - możliwość ostrego zatrucia
 • Wystające, nieosłonięte elementy pojazdu lub ładunku - możliwość urazów w wyniku przypadkowego uderzenia się o nie
 
 • Długotrwałe prowadzenie pojazdu, w tym prowadzenie nocą, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w ulicznych korkach, słuchanie głośnej muzyki, rozmowy przez telefon komórkowy, rozmowy z pasażerem lub zwierzchnikiem w czasie jazdy – możliwość urazów na skutek wypadku drogowego [patrz: uwaga 1]
 • Nadmiernie napompowane opony lub nadmierne ich zużycie - możliwość wypadków drogowych spowodowanych pęknięciem opony
 
 • Inne pojazdy lub urządzenia wspomagające operację załadunku lub rozładunku - możliwość urazów w wyniku przygniecenia, uderzenia, najechanie na stopę, upuszczenia ładunków
 • Urazy głowy, na skutek nie noszenia kasków ochronnych, nieodpowiedniego zabezpieczania towarów, belek zabezpieczających
 • Potrącenia, przygniecenia przez inne pojazdy, zwłaszcza podczas parkowania, przy braku dostatecznej uwagi lub na skutek małej widoczności
 • Poparzenia, powstające głównie podczassporządzania i spożywania posiłków w ciasnej kabinie.
 
 • Zagrozenia wynikające z rodzaju przewożonego ładunku np.:
  - poparzenia, zatrucia chemiczne w przypadku uszkodzenia pojemników lub niewłaściwego transportowania,
  - zakażenia, w przypadku transportu odpadów medycznych i braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 
Czynniki fizyczne

 • Długotrwały nadmierny hałas spowodowany pracą silnika i słabo wytłumioną kabiną - możliwość uszkodzenia słuchu
 
 • Bezpośrednie i odbite promieniowanie słoneczne (ultrafioletowe) - możliwość zmian skórnych i chorób oczu, możliwość spowodowania wypadków drogowych na skutek braku widoczności
 • Zmienne warunki atmosferyczne - możliwość (w zależności od pory roku) udaru słonecznego, odmrożeń, ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego [patrz: uwaga 2]
 
 • Wibracje ogólne, których źródłem jest pojazd - możliwość zaburzeń w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego [patrz: uwaga 3]
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Preparaty czyszczące, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, olej napędowy i oleje mineralne, benzyna oraz przewożone materiały niebezpieczne - możliwość podrażnienia, zapalenia skóry, zmian trądzikowych oraz uczuleniowych, zatruć na skutek przypadkowego spożycia
 • Spaliny zawierające tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, aldehydy - możliwość zatrucia
Czynniki biologiczne

 • Wysokie stężenia niektórych pyłków roślinnych w powietrzu - możliwość różnych reakcji uczuleniowych, w tym problemów ze strony układu oddechowego
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Długotrwałe prowadzenie pojazdu w wymuszonej pozycji ciała, czasami po nierównym podłożu - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, nóg i rąk, rozwoju rwy kulszowej
 
 • Przenoszenie ciężkich ładunków podczas załadunku, rozładunku towarów, wymiana kół - możliwość wypadnięcia dysku u osób z dyskopatią i zmianami patologicznymi w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa, innych urazów kręgosłupa
 • Zwyczaj opierania łokcia o framugę okna podczas prowadzenia pojazdu - możliwość zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych stawu barkowego po lewej stronie ciała
 
 • Powszechne w zawodzie ponadnormatywne godziny pracy, będące przyczyną nieregularnego odżywiania się oraz złych nawyków żywieniowych - możliwość zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
 
 • Palenie tytoniu wewnątrz kabiny - możliwość różnych zaburzeń zdrowotnych
 • Niedostateczne oświetlenie (szczególne podczas jazdy o zmroku po drogach międzymiastowych) - możliwość uczucia dyskomfortu, zmęczenia wzroku oraz zaburzeń ostrości widzenia [patrz: uwaga 5]
 • Różne czynniki stresogenne, długotrwałe prowadzenie pojazdu - możliwość zaburzeń psychicznych oraz halucynacji spowodowanych nadmierną sennością
 
 • Konflikty z niezadowolonymi klientami, nieprawidłowości rozliczeniowe itd. - możliwość stresu psychicznego
 

Działania profilaktyczne

Należy unikać wdychania spalin stojąc w pobliżu pojazdu. Należy wyłączyć silnik, kiedy pojazd zaparkowany jest pod dachem. Należy zainstalować urządzenie kontrolujące emisję spalin (np. konwertor katalityczny). Należy systematycznie wykonywać przeglądy techniczne samochodów.
Należy zainstalować ergonomiczne siedzenie kierowcy. Należy przerywać okresowo jazdę dla odpoczynku i ćwiczeń; należy nauczyć się wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych podczas długiej jazdy.
Należy używać dobrej jakości okularów z filtrem UV podczas jazdy w silnym słońcu.
Należy unikać palenia tytoniu podczas prowadzenia pojazdu lub, jeśli to nie jest możliwe, należy wietrzyć kabinę kierowcy podczas i po paleniu.
Należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, w tym badania okulistyczne i korygować ewentualne wady wzroku.
Należy stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, a jeśli to nie jest możliwe, używać kremy ochronne.
Kierowcy powinni być kierowni na badania do pracy na wysokości, powinni być poddawani szkoleniom z zakresu wykonywania prac na wysokości oraz powinni być zaopatrtzeni w odpowiedni sprzęt do prac na wysokości
Wszystkie środki chemiczne (płyny, smary, oleje) wożone na własny użytek powinny być przechowywane w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach
Należy przestrzegać norm dźwigania oraz podstawowych zasad bezpiecznego podnoszenia, przenoszenia ładunków. pracownik może obsługiwać wózek podnośnikowy tylko w przypadku posiadania uprawnień do jego obsługi.
Pracownik po wyjściu z kabiny samochodu powinien założyć kamizelkę odblaskową oraz kask i okulary ochronne. pracownik powienien nosić obuwie robocze ochronne
W przypadku przewożenia ładunków typu adr, kierowca musi posiadać specjalne uprawnienia do ich przewozu i ewentualnie załadunku/rozładunku

Informacje szczegółowe

Synonimykierowca tira, dostawca.
Definicja i/lub opis zawodu

Kierowca-dostawca prowadzi ciężarówkę lub samochód dostawczy ustaloną trasą w celu świadczenia usług: dostarczenie i/lub sprzedaż produktów, pobieranie pieniędzy od klientów. Dostawca dostarcza do firm, sklepów lub domu klienta produkty. Może zbierać puste kontenery lub odrzucony, niesprzedany towar. Może prowadzić załadunek/rozładunek towarów. Może uzyskiwać podpis klienta na fakturze za dostarczony towar. Może czyścić wnętrze ciężarówki. Może wykonywać prace związane z utrzymaniem stanu technicznego ciężarówki.
Zawody pokrewneKierowcy autobusu, trolejbusu i tramwaju, kierowca betoniarki, kierowca śmieciarki, traktorzysta, mleczarz, kierowca furgonetki, itp., kierowca ciężarówki, kierowca pojazdu z przyczepą lub naczepą, kierowca przewożący materiały łatwopalne (ADR, w tym materiały wybuchowe, paliwo).
Wykonywane czynnościCzyszczenie, czytanie, dokonywanie przeglądu, dostarczanie towaru, dźwiganie, hamowanie, holowanie, kontrolowanie, ładowanie, manewrowanie, mierzenie, mycie wozu, nadzorowanie, obserwowanie, obsługiwanie, określanie poziomu paliwa, pakowanie, parkowanie, pielęgnowanie, pisanie, pompowanie, prowadzenie pojazdu, przenoszenie, rejestrowanie, smarowanie, sprawdzanie, tankowanie, testowanie, transportowanie, układanie i przymocowywanie towaru, wypełnianie dokumentów.
Podstawowy stosowany sprzętCiężarówka lub inny pojazd mechaniczny, lewarek lub inny sprzęt służący do podnoszenia i wymiany kół, dźwignia, zestaw narzędzi do reperowania, przenośne ostrzegawcze światła i znaki, liny i taśmy zabezpieczające, koła zapasowe, brezent lub inny impregnowany materiał, pompka, linka holownicza, komplet żarówek, telefon komórkowy lub sprzęt krótkofalowy, gaśnica, zestaw pierwszej pomocy.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnieHandel hurtowy i detaliczny, logistyka.

Uwagi

 1. Ryzyko wypadku jest podwyższone w wyniku fizycznego i umysłowego zmęczenia kierowcy oraz monotonii wynikającej z wielogodzinnego prowadzenia pojazdu, krótkich okresów odpoczynku, senności, nieregularnego jedzenia, złych nawyków dietetycznych itd.
 2. Narażenie na czynniki klimatyczne potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, takie jak ekstremalny chłód lub gorąco, lub łączne działanie temperatury, wilgotności i wiatru, może prowadzić do odmrożeń lub udaru cieplnego. Narażenie na nagłe zmiany temperatury podczas wchodzenia do i opuszczania klimatyzowanej kabiny, może prowadzić do przeziębień i schorzeń reumatycznych.
 3. Wibracje całego ciała mogą uszkodzić funkcje narządów klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej oraz układ mięśniowo-szkieletowy, a także przyczyniają się do zmęczenia kierowcy i obniżenia jego czujności.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 4. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
 5. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 6. Informator - „Środki ochrony indywidualnej”. INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP