Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Karty zostały opracowane przez specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Izraelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IIOSH) oraz Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS)

Czym jest ta KARTA?

Niniejsza KARTA jest jedną z MIĘDZYNARODOWYCH KART CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH.

Jest przeznaczona dla wszystkich zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, przedstawicieli pracowników (społecznych inspektorów pracy) i innych kompetentnych osób.

W KARCIE wymieniono, w określonym, ustalonym porządku, różne czynniki środowiska pracy, na które mogą być narażeni pracownicy podczas wykonywania rutynowej pracy. KARTA jest źródłem raczej informacji niż zaleceń. Znajomość przyczyn wypadków i chorób ułatwia opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych.

KARTA składa się z czterech stron o następującej treści:
  1. Strona 1: informacje o najczęstszych zagrożeniach związanych z wykonywaniem określonego zawodu.

  2. Strona 2: uszczegółowione i usystematyzowane charakterystyki różnych czynników oraz możliwe skutki zdrowotne, czasami uzupełnione o sugestie dotyczące sposobów zapobiegania ich szkodliwemu działaniu; uzupełnienia te są sygnalizowane znakiem  i przedstawione na następnej stronie.

  3. Strona 3: wskazania dotyczące działań i środków profilaktycznych dla wybranych zagrożeń.

  4. Strona 4: informacje szczególnie istotne dla specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy, obejmujące opis zawodu, wykaz zadań, uwagi, odniesienia itd.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP