Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Seminarium pt.: "Ochrona przed hałasem"


Seminarium odbyło się w ramach VII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w dniu 21 czerwca 2005 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, w pawilonie 15.

Patronat: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Organizator: CIOP-PIB we wspólpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy

Program seminarium:

10.30     Otwarcie seminarium
              - prof. dr hab. med. Danuta Koradecka –
              Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB


10.40     Wręczenie Kart Liderów Bezpiecznej Pracy
             - dr inż. Wiktor M. Zawieska – Z-ca Dyrektora
              ds. Techniki i Wdrożeń - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB


10.50     Problem hałasu w środowisku pracy i życia człowieka
             - dr inż. Grzegorz Makarewicz – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

11.05     Wprowadzenie w życie nowej dyrektywy europejskiej 2003/10/WE
               w sprawie minimalnych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa
               pracowników narażonych na hałas

              - Jerzy Kowalski  – Dyrektor Departamentu Warunków Pracy w MGiP

11.20      Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
               w zakresie ochrony przed hałasem

              - Tomasz Gdowski – Zastępca Glównego Inspektora Pracy

11.35      Doświadczenia członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
               w zakresie ograniczenia hałasu


12.15     Przerwa

12.35     Emisja hałasu maszyn i urządzeń - zasady oceny zgodności
              urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń zgodnie
              z wymaganiami UE  (Dyrektywa 2000/14/WE)

             - dr inż. Witold Mikulski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.

12.50     Ochrona słuchu przed hałasem  zasady doboru i stosowania                            indywidualnych ochron słuchu
              - dr inż. Ewa  Kotarbińska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

13.05     Zalecenia dla projektantów w zakresie prawidłowego doboru
               warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych

              - dr inż. Anna Kaczmarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

13.20     Serwis internetowy CIOP-PIB poświęcony zagadnieniom hałasu
              - mgr inż. Paweł Górski, dr inż. Grzegorz Makarewicz – Centralny Instytut
              Ochrony Pracy – PIB


13.35     Dyskusja

13.45     Przerwa

14.00     Wręczenie certyfikatów kompetencji konsultanta
              w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych
              i średnich przedsiębiorstwach


15.00     Zakończenie seminarium

Przygotowanie i realizacja seminarium w ramach:
– polskiej edycji kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005  „Stop hałasowi !”
– zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. Dostosowywanie warunków Pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Promocji i Współpracy Naukowej z Zagranicą CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 83, fax: 0-22 623 32 64, e-mail: seminarium@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP