Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Nauszniki przeciwhałasowe typ JSP J Muff
Data ważności: 30.05.2001
Nr rejestracyjny: S-09-108.Z
Data dopuszczenia/zatwierdzenia wzoru: 31.05.1996

Zastosowanie
Nauszniki przeciwhałasowe JSP J Muff są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 94 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 104 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 108 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości – pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki przeciwhałasowe JSP J Muff składają się z dwóch czasz tłumiących oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Poduszka uszczelniająca składa się z warstwy pianki z tworzywa sztucznego pokrytej folią nakładana jest na obrzeże skorupy. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężyna dociskowa w kolorze czarnym wykonana jest z tworzywa sztucznego. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Na każdej skorupie wytłoczony jest napis “TOP” wskazujący górę czaszy tłumiącej oraz wydrukowane na czarno napisy: “J MUFF”, “BS 6344: 1: 1989”, “0086”, “CE 95”, “Licence No.7236” i “MADE IN ENGLAND”.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników: 141g
Średnia siła docisku: 10.4 N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy: 3537Pa

Tłumienie dźwięku zgodnie z normą PN-EN 24869-1:1999
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

12,6

10,7

13,1

22,4

31,7

31,4

31,5

30,1

Odchylenie standardowe sf
[dB]

4,5

3,3

2,7

2,5

4,2

3,6

3,5

5,2

Tłumienie Zk nauszników
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

25

22

20

15

11

Wartości H, M, L, SNR (wg ISO 4869-2)
ParametrHMLSNR

Wartość [dB]

28

21

13

24

Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu wynosi 2-3 lata pod warunkiem wymiany poduszek uszczelniających przynajmniej co 6 miesięcy oraz stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki można myć jedynie szmatką zwilżoną wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co 6 miesięcy. Nauszniki należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP