Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Nauszniki przeciwhałasowe typ Silenta Sportmil Plus
Data ważności: 20.03.2001
Nr rejestracyjny: S-09-090.Z
Data dopuszczenia/zatwierdzenia wzoru: 21.03.1996

Zastosowanie
Nauszniki przeciwhałasowe Silenta Sportmil Plus są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 114 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości – pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki przeciwhałasowe Silenta Sportmil Plus składają się z dwóch czasz tłumiących oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Na każdej skorupie wytłoczony jest napis “SILENTA SPORTMIL”. Poduszka uszczelniająca składa się z pokrycia z miękkiej folii oraz wypełnienia w postaci pianki poliuretanowej. Poduszka przyklejona jest do sztywnego pierścienia, wykonanego z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym i wciskanego w obrzeże skorupy. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężyna wykonana z tworzywa sztucznego koloru czarnego i wzmocniona taśmą metalową zakończona jest przesuwanymi suwakami. Na każdym suwaku wytłoczone są napisy: “EN 352-1: 1993” i “CE 95”. Czasze tłumiące mocowane są dwupunktowo do obejm wykonanych z drutu. Obejmy mocowane są do suwaków w sposób umożliwiający składanie nauszników. Długość sprężyny noszonej na głowie można zmieniać w sposób skokowy.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników: 185g
Średnia siła docisku: 11N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy: 3470Pa

Tłumienie dźwięku zgodnie z normą PN-EN 24869-1:1999
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

-

10,3

15,8

28,9

36,6

34,7

37,8

33,1

Odchylenie standardowe sf
[dB]

-

2,7

2,0

2,1

2,6

3,6

2,0

2,3

Tłumienie Zk nauszników
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

31

27

24

18

13

Wartości H, M, L, SNR (wg ISO 4869-2)
ParametrHMLSNR

Wartość [dB]

33

25

15

27

Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu wynosi od 4 do 5 lat pod warunkiem wymiany poduszek uszczelniających co najmniej co 6 miesięcy oraz stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji
Nauszniki należy zakładać na głowę w taki sposób, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki można myć jedynie szmatką zwilżoną wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku. Nauszniki należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93