Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji

Bazy czasopism :

Biblioteka CIOP-PIB kontynuuje udział w Konsorcjum Użytkowników Bazy Danych:

ProQuest Medical Library + Medline with Full Text.

W ramach tej bazy korzystamy z dostępu do dwóch subskrypcji:
  • ProQuest PublicHealth - Zdrowie Publiczne, zawiera szeroki dobór literatury również z dziedzin poza medycznych;
  • ProQuest Heath Management - dotyczącej zarządzania w dziedzinie ochrony zdrowia.

Są to multidyscyplinarne bazy danych, umożliwiające dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 2 tys. czasopism medycznych, rozpraw doktorskich i magisterskich oraz wyników badań klinicznych z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa.

Wirtualna Biblioteka Nauki

W 2011 roku Biblioteka CIOP–PIB posiada nadal dostęp do krajowych licencji akademickich koordynowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego oraz dostęp w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki do wybranych kolekcji czasopism elektronicznych:
  • Elseviera – udostępniane w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS). Baza ta obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym ok. 1650 czasopism wydawanych przez Elsevier Science, spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów razem z grafiką;
  • Springera – baza obejmuje 1130 czasopism naukowych i branżowych, książek i opracowań wydawanych przez Springera od 1997 roku oraz komplet czasopism archiwalnych;
  • EBSCO Publishing - obejmuje pakiet podstawowy bazy Academic Search Premier – jest to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, która obejmuje ok. 4.500 czasopism z nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych i technicznych;
  • Web of Knowledge - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne - JCR (Journal Citation Report), indeksy cytowań: SCI (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), bazy z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych;

Dostęp do ww. baz mają pracownicy CIOP–PIB ze swoich komputerów oraz ze stanowisk komputerowych w Czytelni bez ograniczeń dot. liczby jednoczesnych użytkowników.


Przydatne adresy:

Wirtualna Biblioteka Nauki - zobacz
PROQUEST - zobacz

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Baza jest dostepna dla pracownikow CIOP-PIB oraz ze stanowiska komputerowego w czytelni CIOP-PIB.

zobacz
Wirtualna Biblioteka Nauki

zobacz
SCIRUS For scientific information only

zobacz