Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Nauszniki przeciwhałasowe typ Peltor H7A
Data ważności: 30.09.2001
Nr rejestracyjny: S-09-076.Z
Nr certyfikatu: 446/98
Data przyznania certyfikatu: 01.10.1998

Zastosowanie
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H7A są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza:
100 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości,
111 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości,
116 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki przeciwhałasowe Peltor H7A składają się z dwóch czasz tłumiących, wykonanych z tworzyw sztucznych oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy, z pokrycia z miękkiej folii oraz wypełnienia: cieczy i pianki poliuretanowej. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężynę dociskową tworzą odpowiednio ukształtowane dwa druty z nierdzewnej stali sprężynowej, na które w części środkowej jest nałożona miękka podkładka z folii, wypełniona pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Na każdej skorupie znajduje się wytłoczony napis “H7 PELTOR” oraz wydrukowane napisy: w kolorze żółtym “PELTOR” i w kolorze srebrnym “MHZ PRODUCTS”.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników: 210g
Średnia siła docisku: 11N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy: 2608Pa

Tłumienie dźwięku zgodnie z normą PN-EN 24869-1:1999
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

-

14,5

19,2

33,0

38,3

35,9

39,8

35,8

Odchylenie standardowe sf
[dB]

-

1,9

2,6

1,5

2,3

2,9

2,3

3,4

Tłumienie Zk nauszników
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

33

30

27

22

17

Wartości H, M, L, SNR (wg ISO 4869-2)
ParametrHMLSNR

Wartość [dB]

35

28

19

31

Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu wynosi 5 lat od daty produkcji pod warunkiem wymiany poduszek uszczelniających przynajmniej co 6 miesięcy oraz stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki można myć jedynie szmatką zwilżona wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających i wykładzin tłumiących, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku. Nauszniki należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93