Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Nauszniki przeciwhałasowe typ Bilsom Marksman PRO 2902
Data ważności: 15.10.1999
Nr rejestracyjny: S-09-065.Z
Data dopuszczenia/zatwierdzenia wzoru: 12.10.1994

Zastosowanie
Nauszniki przeciwhałasowe Bilsom Marksman Pro 2920 są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 101 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 111 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 115 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości – pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki przeciwhałasowe Bilsom Marksman Pro 2920 składają się z dwóch czasz tłumiących i sprężyny dociskowej, wykonanych z tworzywa sztucznego. Czasza tłumiąca jest spłaszczona w dolnej części. Składa się ona ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny tłumiącej. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii i wypełniona podatną pianką z tworzywa. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa pianki z tworzywa sztucznego. Sprężyna dociskowa w górnej części jest wyłożona warstwą spienionego tworzywa. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Skorupy są koloru ciemnozielonego lub beżowego ze wzorem brązowo-zielonym pozostałe części nauszników – koloru czarnego.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników: 239g
Średnia siła docisku: 12.6 N

Tłumienie dźwięku zgodnie z normą PN-EN 24869-1:1999
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

17,3

15,8

20,5

32,0

40,8

32,0

41,9

40,9

Odchylenie standardowe sf
[dB]

3,4

2,3

2,9

2,7

1,8

2,3

2,6

6,0

Tłumienie Zk nauszników
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

32

29

27

23

18

Wartości H, M, L, SNR (wg ISO 4869-2)
ParametrHMLSNR

Wartość [dB]

33

28

19

30

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji
Nauszniki należy zakładać na głowę w taki sposób, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężynę dociskową należy umieścić na szczycie głowy. Następnie trzeba wyregulować długość sprężyny dociskowej tak, aby czasze tłumiące obejmowały małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki można myć jedynie wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane po każdych 3 miesiącach używania. Nauszniki należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP