Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Baza bibliograficzna SP-BHP | Strona informacji skierowującej | Problematyka społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo informacyjne

Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma wpływ na kształtowanie sie form i warunków pracy. Pojawiają sie nowe zagrożenia, zmienia się skala dotychczasowych zagrożeń. Problemem staje się np.  fizyczna i psychiczna izolacja pracowników, przepracowanie spowodowane brakiem normatywów czasowych, stres wynikający z niejasnego statusu prawnego, narastają zaburzenia spowodowane długotrwającą praca przy komputerze. Jednocześnie telepraca, multimedialne formy przekazu informacji są nową szansą, szczególnie dla pracowników niepełnosprawnych lub zmieniających kwalifikacje. Pojawiają się nowe możliwości oddziaływania na bezpieczeństwo pracy, widoczny staje się  wzrost roli wiedzy i informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy i życia.
Zagadnienia te są tematem zadania badawczego pn. "Badanie mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego", realizowanego w Ośrodku Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB.  Wyniki pracy to m.in. tematyczna baza bibliograficzna oraz zestawienie informacji skierowującej, dostępnej w sieci Internet.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP