Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości

Normy techniczne

 • PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-EN 292-1:2000  Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Podstawowa terminologia, metodologia.
 • PN-EN 292-2:2000  Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Zasady i wymagania techniczne
 • PN-EN 294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp kończyn górnych do stref zagrożenia.
 • PN-EN 349:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka
 • PN-EN 811:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa zapobiegające dostępowi kończyn dolnych do stref zagrożenia
 • PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
 • PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Cześć 1. Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Umiejscowienie urządzeń ochronnych w zależności od prędkości zbliżania części ciała
 • PN-EN 61496-1:2001 Bezpieczeństwo maszyn Elektroczułe  urządzenia ochronne. Część 1. Wymagania ogólne i badania
 • PN-IEC 61496-2:2002 Bezpieczeństwo maszyn Elektroczułe  urządzenia ochronne. Część 2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne, optoelektroniczne urządzenia  ochronne (AOPDDR)
 • PN-IEC 61496-3:2001 Bezpieczeństwo maszyn Elektroczułe urządzenia ochronne. Część 3 Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych, optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR)
 • PN-EN 1760-1: 2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia ochronne czułe na nacisk. Część 1.: Ogólne zasady projektowania oraz badania mat i podłóg czułych na nacisk
 • PN-EN 1760-2: 2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia ochronne czułe na nacisk. Część 2.: Ogólne zasady projektowania i badań obrzeży i listew czułych na nacisk
 • PN-EN 1050:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka
 • PN-EN 60204-1: 2001 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn – Wymagania ogólne
 • PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne – Zasady projektowania
 • PN-EN 894 - 1:2002  Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 1. Ogólne zasady interakcji człowieka ze wskaźnikami i elementami sterowniczymi
 • PN-EN 894 - 2:2002  Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 2. Wskaźniki
 • PN-EN 894 - 3:2002  Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 3. Elementy sterownicze
 • PN-EN 982-1:1998 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów – Hydraulika.
 • PN-EN 983:1999 Bezpieczeństwo maszyn –Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów – Pneumatyka.
 • PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
 • PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
 • PN-N-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące pomiarów.
 • PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-90/Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
 • PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
 • PN-89/D-60256 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Ogólne wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-EN 60529: 2002 /U/ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
 • PN-EN 1870-1: 2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez stołu przesuwnego) i pilarki formatowe
 • PN-EN 859: 1999  Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem.
 • PN-EN 860: 1999 Jednostronne strugarki grubiarki
 • PN-EN 861 1999 Strugarki wyrówniarko - grubiarki
 • PN-EN 1870-1: 2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe.
 • PN-92/Z-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • PN-85/E-08400.2 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania.
 • PN-EN563  Maszyny.  Bezpieczeństwo. Temperatura powierzchni dotykanych  w czasie prac.  Dane ergonomiczne do  określania  wartości temperatur powierzchni gorących.
 • PN-EN474 Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP