Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości

Normy techniczne

Normy dotyczące ogólnych wymagań bezpieczeństwa maszyn
 • PN-EN 292-1: 2000. Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe. Ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia
 • PN-EN 292-2: 2000. Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe. Ogólne zasady projektowania. Zasady i wymagania techniczne
 • PN-EN 294:1994 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa.
 • PN-EN 349:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka.
 • PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymywania awaryjnego, aspekty funkcjonalne. Zasady projektowania
 • PN-EN 811:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych.
 • PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
 • PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN 982:1999 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika
 • PN-EN 983:1999 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Pneumatyka
 • PN-EN 1088: 2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia blokujące związane z osłonami. Wytyczne do projektowania i doboru.
 • PN-EN 50081-2:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności. Środowisko przemysłowe
 • PN-EN 50082-2:1997 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe
 • PN-EN 60204-1:2001: Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne
 • maszyn. Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 61029-1:2000 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne

Normy dotyczące wymagań bezpieczeństwa obrabiarek do drewna
 • PN-89/D-60256 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Ogólne wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-D-56274: 1997 Obrabiarki do drewna. Pilarki ramowe pionowe. Wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-EN 847-1:1999 Narzędzia do obróbki drewna. Wymagania bezpieczeństwa. Frezy i piły tarczowe
 • PN-EN 848-1:2000 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Frezarki jednostronne. Część 1: Frezarki pionowe dolnowrzecionowe  jednowrzecionowe.
 • PN-EN 848-2:2000 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Frezarki jednostronne.  Część 2: Frezarki pionowe górnowrzecionowe.
 • PN-EN 848-3:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Frezarki jednostronne.  Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC).
 • PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem
 • PN-EN 860:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Jednostronne strugarki grubiarki.
 • PN-EN 861:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Strugarki wyrówniarko-grubiarki.
 • PN-EN 940:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Obrabiarki kombinowane.
 • PN-EN 1218-1:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Czopiarki. Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym
 • PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki taśmowe.
 • PN-EN 1870-1:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez stołu przesuwnego) i pilarki formatowe.
 • PN-EN 1870-2:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 2: Poziome z belką dociskową i pionowe pilarki do płyt
 • PN-EN 1870-9:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Normy związane
 • PN-EN 50081-1   Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności. Środowisko przemysłowe
 • PN-EN 50082-2   Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe
 • PN-ISO 7960:2000   Hałas obrabiarek – Warunki pomiarów dotyczące obrabiarek do drewna

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP