Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lista kontrolna

Roboty malarskie

Problem : Upadki z wysokości, np. z drabiny

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Wykonywanie robót na drabinach w złym stanie technicznym, me oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i nie mających ważnego certyfikatu uprawniającego do takiego oznaczenia. Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B" i mających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczenia, w dobrym stanie technicznym.

Używanie wadliwej drabiny, nie wyposażonej w cięgno lub pręt uniemożliwiający rozsunięcie się jej ramion. Stosowanie drabin rozstawnych do 4 m wysokości, drabin wysuwanych i uniwersalnych, wyposażonych w zabezpieczenia (cięgno, pręt itp.) przed rozsunięciem się ramion lub wysunięciem części.

Ustawianie drabiny na nierównych i niestabilnych powierzchniach oraz przedmiotach, np. skrzyniach Ustawianie drabin zgodnie z dołączoną do nich instrukcją.

Brak zachowania bezpiecznych odległości między miejscem wykonywania pracy a otwartym źródłem ognia. Zachowanie odległości nie mniejszych niż 30 m od otwartych źródeł ognia.

Prowadzenie prac w pomieszczeniu z dopływem prądu elektrycznego. Wyłączenie dopływu prądu do pomieszczenia, gdzie są prowadzone roboty malarskie.

Stosowanie lamp oświetleniowych z niewłaściwie dobranymi oprawami. Stosowanie przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych.

Podłączenie lamp oświetleniowych do punktów zasilania znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie są wykonywane roboty malarskie. Podłączenie lamp oświetleniowych do punktów zasilania znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym są wykonywane roboty malarskie.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu podczas używania substancji mogących spowodować wybuch lub pożar

Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczenia.

  


Problem : Wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak zachowania bezpiecznych odległości między miejscem wykonywania pracy a otwartym źródłem ognia. Zachowanie odległości nie mniejszych niż 30 m od otwartych źródeł ognia.

Prowadzenie prac w pomieszczeniu z dopływem prądu elektrycznego. Wyłączenie dopływu prądu do pomieszczenia, gdzie są prowadzone roboty malarskie.
 
Stosowanie lamp oświetleniowych z niewłaściwie dobranymi oprawami. Stosowanie przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych.
 
Podłączenie lamp oświetleniowych do punktów zasilania znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie są wykonywane roboty malarskie. Podłączenie lamp oświetleniowych do punktów zasilania znajdujących się poza pomieszczeniem, w którym są wykonywane roboty malarskie.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu


Problem : Zatrucie rozpuszczalnikami lakierów i farb

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Niewentylowanie lub niedostateczne wentylowanie pomieszczenia, w którym są wykonywane roboty malarskie. Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczenia.

Brak sprzętu ochrony układu oddechowego lub jego niestosowanie przez pracowników. Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony układu oddechowego i zapewnienie jego stosowania.

Malowanie metodą natryskową farbami i lakierami zawierającymi toksyczne rozpuszczalniki. Malowanie farbami i lakierami zawierającymi toksyczne rozpuszczalniki wyłącznie pędzlem

W przypadku wystąpienia u pracownika odczynów alergicznych - odsunięcie go od pracy z wykorzystaniem substancji wywołującej alergię


Problem : Zachlapanie ciała i oczu farbami, lakierami lub rozpuszczalnikami

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla malarzy lub ich niestosowanie. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla malarzy, np. odzież, okulary, rękawice ochronne, oraz zapewnienie ich używania.


Problem : Zapalenie się ubrania, w którym wykonywano roboty malarskie

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Wykonywanie prac w pobliżu źródeł otwartego ognia w ubraniu nasączonym łatwo palnymi rozpuszczalnikami lub ich parami. Nie zbliżanie się do otwartych źródeł ognia i nie-używanie otwartych źródeł ognia przez osoby w ubraniach nasączonych rozpuszczalnikami; zmiana ubrania zaraz po zakończeniu robót.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP