Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lista kontrolna

Roboty dachowe i dekarskie

Problem : Upadki z wysokości

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak zabezpieczenia otworów, np. włazów, klap dymowych, otworów technologicznych. Przykrycie szczelnymi pokrywami lub ogrodzenie (obarierowanie) otworów.

Brak tymczasowych barier ochronnych przy obwodzie dachu (niee dotyczy dachów, na których są attyki lub balustrady dachowe). Ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych (bariery linowe należy ustawiać w odległości co najmniej l m od krawędzi dachu).

Brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania robót na krawędzi dachu lub na stromej połaci o pochyleniu większym niż 20%.
Brak zabezpieczenia w postaci szelek ochronnych i aparatu amortyzującego upadek z wysokości.
Zastosowanie tzw. półek na dachach stromych lub zapewnienie używania przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. Zapewnienie używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przez pracownika odbierającego materiały transportowane na dach.

Brak przesuwnych pomostów zabezpieczających na dachachwykonanych z materiałów o małej wytrzymałości, np. dachówki, eternitu, szkła. Wprowadzenie odpowiednich przesuwnych pomostów zabezpieczających.Problem : Porażenie prądem elektrycznym

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu energetycznej linii napowietrznej. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie.Problem : Olśnienie spowodowane odbiciem promieni słonecznych od powierzchni blachy

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Wykonywanie prac dekarskich w dni słoneczne bez okularów ochronnych Zapewnienie używania okularów ochronnych chroniących przed olśnieniemProblem : Poparzenie gorącymi materiałami dekarskimi, np. masami bitumicznymi, oraz narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas ich ogrzewania

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Podgrzewanie mas bitumicznych w niewłaściwych pojemnikach, np. beczkach.Używanie do podgrzewania mas bitumicznych kotłów z pokrywami; napełnianie tych kotłów najwyżej do 3/4 ich wysokości.

Transportowanie gorących materiałów w niewłaściwych, otwartych pojemnikach, np. wiadrach.Używanie zamykanych pojemników do transportowania podgrzanych mas bitumicznych; napełnianie pojemników najwyżej do 3/4 ich wysokości.Problem : Narażenie na pył z zawartością azbestu (uwaga - działanie rakotwórcze!)


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Wykonywanie napraw lub rozbiórek pokryć dachowych z eternitu przez brygady nie przeszkolone w tym zakresie. Przeprowadzanie napraw i rozbiórek pokryć dachowych z eternitu przez brygady przeszkolone w tym zakresie. Wykonywanie napraw i rozbiórek w następujący sposób:
- jeżeli eternit jest w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie go powłokami ochronnymi

- wykonywanie prac w taki sposób, aby powstawało jak najmniej pyłu (zakaz skrobania i używania narzędzi szybkoobrotowych)

- przed rozpoczęciem prac obfite zmoczenie demontowanych elementów

- zdejmowanie (a nie zrzucanie) demontowanych elementów

- używanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej (szczególnie dróg oddechowych) i stosowanie zaleceń zawartych w odpowiednich przepisach.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP