Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Normy techniczne

 • PN-N-01256-3/A1: 1997 Znaki bezpieczeństwa - ochrona i higiena pracy.
 • PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-92/N-012556/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-83/Z-82001 Ochrona pracy. Osłony mechaniczne maszyn i urządzeń.
 • PN-EN-45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
 • PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
 • PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
 • PN-.../EN 60204-1: 1991 Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
 • PN-N-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące pomiarów.
 • PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-90/Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
 • PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
 • PN-89/D-60256 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Ogólne wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-D-5676:1997 Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe. Wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-D-5677:1997 Obrabiarki do drewna. Strugarki. Wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.
 • PN-92/Z-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • PN-85/E-08400.2 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania.
 • PN-EN294 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
 • PN-EN349 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odległości zapobiegające zgnieceniu poszczególnych części dala ludzkiego.
 • PN-EN811 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych
 • PN-EN563  Maszyny.  Bezpieczeństwo. Temperatura powierzchni dotykanych  w czasie prac.  Dane ergonomiczne do  określania  wartości temperatur powierzchni gorących.
 • PN-EN474 Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP