CIOP
.. | Filmy z serii NAPO | NAPO dla nauczycieli


NAPO dla nauczycieli

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wspólnie z konsorcjum Napo prezentują nowy projekt, którego celem jest  zapoznanie uczniów szkół podstawowych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

W ramach projektu „Napo dla nauczycieli”  szkołom udostępniono online filmy, scenariusze lekcji i liczne pomoce dydaktyczne.

Materiały są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 11 lat i zostały opracowane w oparciu o serię filmów animowanych, których bohaterem jest Napo.

Zapraszamy do wykorzystania bezpłatnych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie NAPO Safety with a smile  http://www.napofilm.net/pl/napo-for-teachers

Informacja prasowa

Newsletter

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93