CIOP
.. | Co oznacza partycypacja pracowników


Partycypacja pracowników
 
Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiadają zarówno pracodawcy, ale to pracownicy  najwięcej wiedzą o zagrożeniach w swoim miejscu pracy i mają na nie wpływ.
Główne obowiązki pracodawców obejmują zapobieganie zagrożeniom poprzez  wdrażanie działań prewencyjnych, obejmujących bezpieczne metody pracy,  bezpieczny sprzęt, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a także  informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników. Jednak w prawie przewiduje  się również wymóg uczestnictwa pracowników i pomoc pracodawcom w zapewnianiu  ochrony przez:

  • troskę o bezpieczeństwo i zdrowie własne i  innych osób,
  • aktywną współpracę z pracodawcą w zakresie  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,
  • postępowanie zgodne z odbytym szkoleniem w  zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz stosowania sprzętu, narzędzi,  substancji itp.,
  • zgłaszanie sytuacji (pracodawcy, zwierzchnikowi  lub przedstawicielowi pracowników), w których praca lub niedostateczne środki  bezpieczeństwa narażają na szwank zdrowie i bezpieczeństwo jakiejkolwiek osoby.

Te wymogi prawne są  równoznaczne z powodami, dla których pracownicy powinni angażować się w  podnoszenie standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy dla siebie i  swoich współpracowników. Po pierwsze, bezpieczeństwo i higiena pracy polegają  na minimalizacji wynikających z pracy zagrożeń dla zdrowia. Po drugie,  pracownicy muszą znać zagrożenia w miejscu pracy, aby umiejętnie i skutecznie  nimi zarządzać.
Dowiedz się więcej: udział pracowników w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy - przewodnik.

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93