CIOP
.. | Co oznacza przywództwo kadry zarządzającej

Rola kadry kierowniczej

Zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem powinny być częścią procesu codziennego zarządzania przedsiębiorstwem. Brak zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia to brak zarządzania przedsiębiorstwem w ogóle. Począwszy od kierownictwa najwyższego szczebla w przedsiębiorstwie przez cały łańcuch decyzyjny zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem powinno być integralną częścią kultury miejsca pracy, a nie kwestią pozostawianą specjalistom.
Dowiedz się więcej na ten temat:


Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93