CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy


INFORMACJA PRASOWA

2013-10-16

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2013

Europejski  Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to największe ogólnoeuropejskie  przedsięwzięcie, mające na celu zwiększenie świadomości tego, jak ważne jest  bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Tegoroczny Europejski Tydzień odbywa się w  dniach od 21 do 25 października. Jego inicjatorem i koordynatorem jest  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Jest  organizowany w 28 państwach członkowskich UE, a także poza nią.

Podczas tegorocznego Europejskiego  Tygodnia podkreślane jest najważniejsze przesłanie kampanii „Partnerstwo dla  prewencji”, realizowanej w latach 2012-2013 i będącej częścią wieloletniego  cyklu pn. “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: tylko współpraca kadry  menedżerskiej, pracowników i ich przedstawicieli gwarantuje zdrowe i bezpieczne  miejsca pracy. W czasie Europejskiego Tygodnia w całej Europie są organizowane  liczne wydarzenia, podkreślające korzyści płynące z tej współpracy.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor  EU-OSHA, mówi, że „najlepsze wyniki w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem  organizacji oraz w ich poprawie uzyskuje się przez aktywne zaangażowanie  pracowników i ich przedstawicieli we współpracę z kierownictwem – samo  przywództwo kadry menedżerskiej nie wystarcza. Przedsiębiorstwa, w których  udział pracowników w zarządzaniu jest połączony z dużym zaangażowaniem  kierownictwa, dziesięć razy częściej mają wdrożoną i udokumentowaną politykę  bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Z takiego podejścia wynikają duże korzyści:  obniżenie kosztów działalności i zwiększona produktywność, mniej wypadków oraz skuteczniejsza  prewencja i kontrola zagrożeń w miejscu pracy”.

Działania podejmowane w ramach  Europejskiego Tygodnia skupiają się na zachęcaniu kierownictwa do aktywnego  zaangażowania w ograniczanie ryzyka oraz do zachęcania pracowników, ich  przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kierownictwem w  celu zwalczania zagrożeń. Krajowe Punkty Centralne EU-OSHA, działające we  wszystkich krajach UE, a także inni jej partnerzy wspierają Europejski Tydzień  i organizują w całej Europie wydarzenia poświęcone tej tematyce.

Rolę polskiego Krajowego Punktu Centralny EU-OSHA pełni  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W ramach kampanii i Europejskiego Tygodnia Instytut organizuje  m.in.: 17 października w Częstochowie seminarium “Partnerstwo dla prewencji”,  22 października w Starogardzie Gdańskim konferencję “Komunikacja na rzecz  bezpieczeństwa pracy w firmie”, 29 października w Krakowie konferencję i  warsztaty pn. “Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie”. To ostatnie wydarzenie będzie  związane z wręczeniem nagród laureatom konkursu “Safety Culture Award”,  organizowanego we współpracy z Firmą Kirschstein &  Partner Polska (K&P). Celem konkursu było m. in. znalezienie firm, w  których kultura bezpieczeństwa pracy jest skutecznie wdrożona i wciąż  doskonalona. Zwycięzcami konkursu są:

  1. Bitron  Poland Sp. z o.o., Sosnowiec
  2. Volvo Polska Sp. z o. o. - Volvo Construction Equipment
  3. Coca-Cola  HBC Polska Sp. z o.o., Filia NIEPOŁOMICE
  4. Zakłady  Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Nagrodę  specjalną otrzymała firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Laureaci konkursu  oraz wszyscy zainteresowani tematyką kultury bezpieczeństwa są zaproszeni do  udziału w konferencji w Krakowie.

Wielojęzyczna strona internetowa kampanii  “Partnerstwo dla prewencji” www.healthy-workplaces.eu oferuje liczne narzędzia,  które mogą pomóc organizacjom w poprawianiu zarządzania bezpieczeństwem pracy,  wzmocnieniu roli przywódczej kadry menedżerskiej i zwiększaniu udziału  pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Przykładem  mogą być rozwiązania prewencyjne dla sektorów: budowlanego, ochrony zdrowia,  hotelarskiego, restauracyjnego i cateringowego, obejmujące m.in. listy  kontrolne wspomagające ocenę ryzyka.

Pracodawcy i pracownicy mogą też  szukać inspiracji do takich działań w przygotowanych przez EU-OSHA studiach  przypadku, które są doskonałymi przykładami skutecznego zarządzania bezpieczeństwem  i zdrowiem w pracy. Studia przypadku są zaczerpnięte z różnych sektorów i branż  gospodarki i można je znaleźć w bazie dostępnej online.

Wszyscy zainteresowani mogą  skorzystać także z dostępnego na stronie zestawu “narzędzi”, pomocnych w  organizowaniu kampanii i dostarczających pomysłów i przykładów na to, jak  skutecznie przekazywać przesłanie kampanii.

###

Linki:

Dowiedz się więcej o wydarzeniach w twoim kraju w krajowym punkcie  centralnym

Przydatne narzędzia
Rozwiązania prewencyjne
Studia przypadku
Narzędzia kampanii
Uwagi dla wydawców

  1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  (EU-OSHA) działa na  rzecz  uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem   pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone  i  bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  organizuje  ogólnoeuropejskie kampanie służące zwiększaniu poziomu wiedzy. E Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1996 r. i ma siedzibę w Bilbao  w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli  rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i  pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich  UE-28 i spoza tych państw.
       
    Informacje na temat Agencji można  uzyskać za pośrednictwem serwisu Twitter,  odwiedzając blog Agencji lub subskrybując comiesięczny biuletyn informacyjny OSHmail. Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z  EU-OSHA, można również subskrybować kanał RSS Agencji. Internet: http://osha.europa.eu
  2. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-2013 –  Partnerstwo dla prewencji” jest  zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe,  przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli  oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie  bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W ramach kampanii wspieranych jest szereg  działań na szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i seminaria  krajowych partnerstw. Do udziału w szczególności zachęca się mniejsze przedsiębiorstwa. www.healthy-workplaces.eu

Informacje  prasowe

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93