CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy


Propozycje działań które można zorganizować w ramach kampanii:

 1. Spotkania, seminaria, szkolenia, warsztaty:
  • dla menedżerów nt. przywódczej roli kadry zarządzającej i jej znaczenia dla poziomu bezpieczeństwa w firmie
  • dla pracowników nt. oceny ryzyka zawodowego i ich udziału w tym procesie, motywowania do bezpiecznych zachowań
  • dla wszystkich nt. kultury bezpieczeństwa pracy, skutecznej komunikacji, poprawienia współpracy pomiędzy pracownikami, kadrą menedżerską, specjalistami bhp, pracodawcami.
 2. Programy prozdrowotne, zmiany organizacyjne w miejscu pracy mające związek ze zdrowym trybem życia, kształtowaniem pozytywnych nawyków, walką z nałogami
 3. Udostępnienie pracownikom, prezentowanie w firmie materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek, broszur), informacje w biuletynach firmowych, intranecie itp.
 4. Wystawy plakatów i fotografii, pokazy filmów (dostarczonych przez Focal Point
 5. Udział w Konkursie Dobrych Praktyk (http://www.healthy-workplaces.eu/good-practice-award#mainContent#appendix)

Przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą dołączyć do grona oficjalnych partnerów kampanii. Więcej informacji na ten temat: https://osha.europa.eu/en/teaser/working-together-for-risk-prevention-become-an-official-eu-campaign-partner

Lista partnerów kampanii:
Lista przedsiębiorstw i organizacji http://www.ciop.pl/28862.html podejmujących działania w ramach kampanii, które wyraża zgodę na to, aby zostać oficjalnymi partnerami kampanii w Polsce, będzie prezentowana na wszystkich spotkaniach związanych z kampanią, opublikowana w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" oraz na stronach internetowych Instytutu.

Kontakt z organizatorem  polskiej edycji kampanii:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77
Email: focalpoint.pl@ciop.pl

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93