CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy


INFORMACJA PRASOWA

Rusza nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i  Zdrowia w Pracy „Partnerstwo dla prewencji”, której celem jest wypracowanie  wspólnej strategii działań pracodawców i pracowników na rzecz zdrowego i bezpiecznego  miejsca pracy.

2012-04-19

Europejska Agencja  Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczyna nową, dwuletnią kampanię  „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – partnerstwo dla prewencji”. Głównym celem  kampanii jest podkreślenie wspólnego zaangażowania pracowników i pracodawców w  poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Obecnie, miejsca pracy w Unii  Europejskiej są bezpieczniejsze i zdrowsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to,  każdego roku nadal dochodzi do ok. 6,9 mln wypadków przy pracy. O kilka  milionów wzrasta także liczba przypadków chorób zawodowych. Nie można zmierzyć  cierpienia ludzkiego spowodowanego warunkami pracy nieodpowiednimi pod względem  bezpieczeństwa i zdrowia, jednak związane z nimi koszty szacuje się na 490 mld  EURO rocznie, co stanowi ponad połowę budżetu unijnego funduszu, przeznaczonego  na powstrzymanie kryzysu finansowego.

Rozpoczynająca się kampania wzywa  pracowników i pracodawców do współpracy na rzecz tworzenia fundamentów bardziej  zrównoważonej kultury zarządzania ryzykiem w Europie.
 
Jestem przekonana, że współpraca  między pracownikami, a kadrą kierowniczą może przynieść pozytywne wyniki” – twierdzi dr Christa Sedlatschek, dyrektor  EU-OSHA. „Kampania koncentruje się na zachęcaniu kierownictwa wyższego szczebla  do podejmowania działań w zakresie aktywnego zaangażowania się w zmniejszanie  ryzyka w pracy oraz zachęcaniu pracowników, ich przedstawicieli i innych  zainteresowanych stron, do współpracy z kadrą zarządzającą w celu zmniejszenia  ryzyka. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wspomaga też ten dialog, oferując  proste i praktyczne wskazówki, jak efektywnie realizować partnerstwo dla  prewencji.

Z przeprowadzonego  niedawno przez EU-OSHA ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej na temat  bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wynika, że  zasadniczo pracownicy w UE (74%) są pewni, że gdyby zwrócili uwagę kierownictwa  na występowanie problemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, problem ten  zostałby rozwiązany. Europejczycy uważają się też za dobrze poinformowanych w zakresie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (67%). Występują jednak znaczne różnice  między poszczególnymi państwami członkowskimi. Głównym celem kampanii jest  dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa  i zdrowia w miejscu pracy w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego  wielkości oraz sektora, w jakim działa, na całym terytorium UE.

Wyniki badań potwierdzają,  że bez względu na wielkość organizacji, kluczowe znaczenie dla powodzenia  zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem, mają działania kierownictwa wyższego  szczebla oraz aktywny udział pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych  zagrożeń (ESENER) pokazuje, że zaangażowanie pracowników połączone z zaangażowaniem kierownictwa,  prowadzi do znacznego poprawienia warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy. Na przykład, w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie zaangażowania  pracowników i kierownictwa, prawdopodobieństwo posiadania udokumentowanej  polityki BHP jest dziesięciokrotnie wyższe.

Kampania obejmuje szereg  działań na szczeblu krajowym i europejskim oraz promuje jedenastą edycję  Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk.   Nagrody będą przyznawane za najlepsze przykłady partnerstwa dla  prewencji  - partnerstwa między kadrą  kierowniczą a pracownikami, na rzecz bhp. Zgłoszenia do konkursu,  organizowanego przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi, można wysyłać  za pośrednictwem krajowych punktów centralnych sieci EU-OSHA (http://osha.europa.eu/pl/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/).

Na szczeblu krajowym,  kampania będzie prowadzona przez krajowe punkty centralne EU-OSHA i oficjalnych  partnerów kampanii. W Polsce koordynuje ją Centralny Instytut Ochrony Pracy –  Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl).

Zachęcamy do odwiedzenia  strony internetowej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013”, z  której można pobrać oficjalne przewodniki po kampanii oraz inne materiały (prezentacje,  publikacje i materiały promocyjne w 24 językach). Na stronie będzie można  również znaleźć informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii na  terenie całej Europy: www.healthy-workplaces.eu.

Dodatkowe  informacje:

1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) działa na  rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem  pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i  bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje  ogólnoeuropejskie kampanie służące zwiększaniu poziomu wiedzy. Agencja została  powołana przez Unię Europejską w 1996 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii;  zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw  członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także  czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-27 i spoza tych  państw.

Obecnie  istnieje możliwość śledzenia naszego profilu w serwisie Twitter, odwiedzania blogu Agencji lub subskrybowania  naszego comiesięcznego biuletynu informacyjnego OSHmail. Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z EU-OSHA, można  również subskrybować nasz kanał RSS.

http://osha.europa.eu


2. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-2013 – Partnerstwo dla  prewencji” jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze  krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierownictwo, pracowników i ich  przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony w dialogu, którego celem jest  wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W ramach kampanii realizowanych  będzie szereg działań na szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i  seminaria krajowych partnerów. Do udziału w kampanii, w szczególności zachęca  się małe i średnie przedsiębiorstwa. www.healthy-workplaces.eu

Najważniejsze daty

  • Rozpoczęcie kampanii: 18 kwietnia 2012 r.
  • Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy w październiku 2012 i 2013
  • Ceremonia wręczenia nagród Konkursu Dobrych Praktyk: kwiecień 2013 r.
  • Zakończenie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Partnerstwo dla prewencji”: listopad 2013 r.

Dodatkowe informacje

Ewa Zachariasz, PRIMUM  Public Relations, e.zachariasz@primum.pl, 22 690 67 50

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93