Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły do pobrania - BP | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

Wykaz norm

Normy krajowe

PN-92/E-05200 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Terminologia

PN-92/E-05201 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych – Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe – Wymagania ogólne

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem – Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania

PN-E-05205:1997 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów wybuchowych

PN-EN 1149-1:1999 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Rezystywność powierzchniowa (Metody badania i wymagania)

PN-EN 1149-2:1999 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Metoda badania rezystancji skrośnej

PN-IEC 61340-4-1:2000 Elektryczność statyczna – Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Właściwości elektrostatyczne wykładzin podłogowych i gotowych podłóg

PN-EN 61340-5-1:2002 Elektryczność statyczna – Część 5-1: Ochrona przed elektrycznością statyczną przyrządów elektronicznych – Wymagania ogólne

PN-EN 61340-4-3:2002 Elektryczność statyczna – Część 4-3: Znormalizowane metody do określonych zastosowań – Obuwie

PN EN 1149-1: 2008 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej.

PN-EN 1149-2:1999/Ap.1:2001 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Cz. 2 – Metoda badania rezystancji skrośnej.

PN-EN 1149-3: 2007 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Cz. 3 – Metody badań do pomiaru zaniku ładunku.

PN EN 1149-5:2008 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Część 5: Wymagania.

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczność statyczna – Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka.

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka. (wprowadza normę europejską EN-1127 – 1:2007)

PN-EN 1381:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczenia minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych (wprowadza normę europejską EN 13821:2002)


Wybrane normy zagraniczne

BS 5958-1:1991 Code of practice for control of undesirable static electricity. General considerations

BS 5958-2:1991 Code of practice for control of undesirable static electricity. Recommendations for particular industrial situations.

CLC/TR 50404 Electrostatics – Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity. 2003, CENELEC

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP