Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły do pobrania - BP | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

Literatura uzupełniająca


Artykuły

Grabarczyk Z. J., Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożenia wybuchem: przyczyny powstawania i zasady zapobiegania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2006, nr 1(5) str. 14-25

Kowalski, J. M., Podłoga w systemie ochrony antyelektrostatycznej; cykl publikacji w magazynie miesięcznym „Podłoga”, 2000,  nr 2, 3, 4, 6 i 11

Kowalski J. M., Posadzki ceramiczne a ochrona przed elektrycznością statyczną;  Wokół Płytek Ceramicznych, 1999, 2(6), kwiecień – czerwiec

Kowalski J. M., Normalizacja metod oceny antyelektrostatycznych właściwości materiałów podłogowych; cykl publikacji w magazynie miesięcznym, Podłoga, 2003,  nr 4 i 5

Kowalski J. M. Wróblewska M. „Materiały i wyroby włókiennicze a ochrona przed elektrycznością statyczną; stan i prognoza normalizacji”, Materiały konferencyjne El-Tex 2000

Kowalski J. M., Wróblewska M. Koncepcja metody oceny jakościowej antyelektrostatycznych właściwości materiałów stosowanych w odzieży ochronnej. Materiały konferencyjne El-Tex 2002

Kowalski J.M., Wróblewska M. Przesłanki dla praktycznej oceny właściwości antyelektrostatycznych odzieży ochronnej. Materiały konferencyjne EL-Tex 2006

Strojny J., Bezpieczeństwo przy obsłudze kondensatorów. Atest, 3, 2007, 13-15


Książki

Gajewski A., Procesy i Technologie elektrostatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Kraków 2000

Gajewski A., Elektryczność statyczna poznanie pomiar zapobieganie eliminowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987

Kowalski J. M., Elektryczność statyczna w procesach technologicznych; Projektowanie procesów technologicznych – cz. III Bezpieczeństwo procesów chemicznych; Praca zbiorowa pod red. L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 (s. 63-84)

Strojny J., Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwa  Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1979

Šimorda J., Staroba J.,  Elektryczność statyczna w przemyśle; (tłum. i uzupełnienia: J.M. Kowalski i Z. Wielgus), WNT, Warszawa 1970

Wytyczne w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów i instalacji produkcyjnych WBP-84/MPCHiL-04. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Departament Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska, 1984

Kowalski J. M., Ocena materiałów podłogowych w aspekcie ochrony przed elektrycznością statyczną. rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Towaroznawstwa, 1999


Literatura międzynarodowa


Babrauskas V., Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, 2003

Britton L. G., Avoiding static hazards in chemical operations, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1999

Cross J., 1987, Electrostatics: Principles, Problems and Applications. Adam Hilger, Bristol

Glor M., 1988, Electrostatic hazards in powder handling. Research Studies Press, Ltd, Letchworth

Glor M., Lüttgens G., Maurer B., Post L., Discharges from bulked polymeric granulese during the filling of silo – characterization by measurements and influencing factors, Journal of Electrostatics, 23, 1989, pp. 35-43

Glor M., Overview of the occurrence and incendivity of cone discharges with case studies from industrial practice. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2001, vol. 14, 121-128

Jones T., B., King J., L., Powder handling and electrostatics. Chelsea, Michigan, Lewis Publishers, 1991

Lüttgens G., Wilson N., Electrostatic hazards. Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 0 7506 2782 4

Pratt T.H., Electrostatic Ignitions of Fires and Explosions. Center for Chemical Process Safety. An AIChE Industry Technology Alliance, 2000, New York

Taylor D. M., Secker P.E., Industrial electrostatics. Fundamentals and measurements. Research Studies Press LTD., John Wiley and Sons Inc. New York, 1994, ISBN 0-471-952338-8

NFPA 77, Reccomended Practice on Static Electricity, 2007 Edition, NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471

NFPA 53, Reccomended Practice on Materials, Equipment, and System Used in Oxygen-Enriched Atmospheres, 2004 Edition NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471

NFPA 33, Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials. 2007 Edition, NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-747Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93