Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | System prawnej ochrony | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły do pobrania - BP | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

Książki

ZAGROŻENIA ELEKTROSTATYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
- Zygmunt J. Grabarczyk, Agnieszka KurczewskaW monografii zawarto wiedzę niezbędna do zrozumienia zjawisk elektrostatycznych i mechanizmów inicjowania przez nie niebezpiecznych zapłonów, umożliwiającą przewidywanie tych zjawisk i skuteczne zapobieganie im. Przedstawiono mechanizmy powstawania, kumulacji i zaniku nadmiarowego ładunku elektrycznego, zagadnienie wyładowań elektrostatycznych rozważanych w aspekcie zapłonu atmosfer palnych oraz zasady i metody zapobiegania im.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 156
ISBN: 978-83-7373-051-9
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

JONIZACJA POWIETRZA W ŚRODOWISKU PRACY
- Z. J. GrabarczykCelem monografii jest przystępne ukazanie złożonej problematyki środowiska jonów lekkich w odniesieniu do wnętrza budynków biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: historię, dziedziny, mechanizmy powstawania, ewolucji i zaniku jonów, stan badań nad potencjalnym wpływem jonizacji na organizm człowieka, miernictwo stężenia jonów, metody zapobiegania degradacji środowiska jonowego pomieszczeń, a także omówiono efektywność jonizatorów w oczyszczaniu powietrza.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 195
ISBN: 83-87354-66-X
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP