Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nielaserowe promieniowanie optyczne | Stan prawny | Źródła ekspozycji | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły do pobrania | Książki | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

WYKAZ NORM

PN-E-01005: 1990: Technika  świetlna. Terminologia

PN-EN 14255-1: 2010. Pomiar i ocena  ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 1: Promieniowanie  nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy.

PN-EN 14255-2: 2010. Pomiar i ocena  ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 2: Promieniowanie  widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy.

PN-T-06588: 1979. Ochrona przed  promieniowaniem optycznym. Promieniowanie nadfioletowe. Nazwy, określenia i  jednostki

PN-T-06589: 2002. Ochrona przed  promieniowaniem optycznym. Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego na  stanowiskach pracy.

PN-T-05687: 2002. Ochrona przed  promieniowaniem optycznym. Metody pomiaru promieniowania widzialnego i  podczerwonego na stanowiskach pracy.

PN-T-06704:2003 Zestawienie  maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego)  promieniowania optycznego

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów  lampowych

PN-EN 12198-1+A1: 2010 Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszenie ryzyka  wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny: Część 1. Zasady ogólne

PN-EN 12198-2+A1: 2010 Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszenie ryzyka  wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny: Część 2. Sposób  pomiaru emitowanego promieniowania

PN-EN 12198-3+A1: 2010 Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszenie ryzyka  wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny: Część 3. Zmniejszenie  promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

PN-EN 165:2007 Ochrona indywidualna oczu.  Terminologia.

PN-EN 166: 2005. Ochrona indywidualna oczu.  Wymagania.

PN-EN 169:2005 Filtry  spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika  przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu.  Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika  przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN  171:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią.

PN-EN  1836+A1:2009 Ochrona indywidualna oczu. Okulary i filtry chroniące przed  olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnych (Zmiana A1).

PN-EN  172: 2000/A2:2003  Ochrona indywidualna  oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do zastosowań przemysłowych


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP