Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przygotowanie pod siew i sadzenie | Sadzenie | Zbiór ziemniaków | Zbiór buraków i marchwi | Transport


Przygotowanie pod siew i sadzenie


Przygotowanie pod siew i sadzenie


Staranne przygotowanie gleby pod siew lub sadzenie umożliwia umieszczenie odpowiedniej ilości sadzeniaków, a także nasion roślin okopowych na wymaganej głębokości i w równych odstępach, a następnie mechanizację zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru roślin. Do tego celu używane są typowe narzędzia i agregaty uprawowe.

Oprócz agregatów uprawowych do przygotowania gleby rolnicy coraz częściej używają agregatów do formowania redlin, które zapewniają głębokie spulchnianie, równomierne uformowanie i trwałość redlin przez cały niemal okres wegetacji roślin.


Agregat do formowania redlin


Obsługą tych maszyn powinien  zajmować się jednie operator ciągnika, z uwagi na zagrożenia wynikające z pracy aktywnych elementów urządzenia.  

Rośliny okopowe, podobnie jak inne uprawy, wymagają gleby o odpowiedniej ilości składników pokarmowych, dlatego w celu zapewnienia maksymalnych plonów należy ją zasilać nawozami mineralnymi (azotowymi, fosforowymi, potasowymi i wapniowymi) i organicznymi (obornik, kompost).  Nawozy powinny być zastosowane w odpowiednim czasie (terminie agrotechnicznym) i w odpowiedniej ilości, niezbędnej dla danego stanowiska i rodzaju uprawianych roślin.

Do nawożenia stanowiska pod rośliny okopowe używane są różnego rodzaju rozsiewacze nawozów i rozrzutniki obornika. Do wysiewu nawozów mineralnych stosuje się siewniki nawozowe przyczepiane lub zawieszane, rozsiewacze zawieszane, półzawieszane (zbudowane na podwoziu przyczepy jednoosiowej) i przyczepiane na bazie przyczepy dwuosiowej.

Rolnicy wykonujący wysiew nawozów mineralnych bezwzględnie powinni być ubrani w pyłoszczelne kombinezony, gumowe buty, rękawice i okulary ochronne, a także stosować półmaski  z wkładami przeciwpyłowymi.

Nawozy mineralne, zwłaszcza pyliste, należy wysiewać w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich i niskich temperaturach dodatnich.

Do prac związanych z załadunkiem i nawożeniem nie należy dopuszczać kobiet, osób nieletnich i młodocianych oraz osób cierpiących na choroby oczu, skóry i dróg oddechowych.

W czasie pracy nie powinno się spożywać posiłków, palić papierosów i spożywać napojów, szczególnie alkoholowych. Przed posiłkami bezwzględnie trzeba zdjąć ubranie ochronne, starannie umyć ręce i twarz, wypłukać jamę ustną i nos czystą wodą. W ubraniu ochronnym nie należy wchodzić do pomieszczeń mieszkalnych i budynków inwentarskich, w których przebywają zwierzęta.

Podczas wysiewu nie należy przegarniać nawozów rękami, a skrzynia ładunkowa powinna być przykryta plandeką. Wszelkie naprawy, regulacje i czynności obsługowe można wykonywać dopiero po wyłączeniu napędu i zatrzymaniu pracy silnika ciągnika współpracującego z rozsiewaczem nawozów. Wał napędowy przegubowo-teleskopowy oraz przekładnie maszyn służących do wysiewania nawozów powinny mieć kompletne i nieuszkodzone osłony.

Jeśli w trakcie lub po zakończeniu pracy występują jakiekolwiek objawy zatrucia, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i poinformować go o rodzaju zastosowanego nawozu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP