Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Samorząd rolniczy | Doradztwo | Uczelnie rolnicze i jednostki naukowo-badawcze | Bazy danych | Środki ochrony indywidualnej | Wydawnictwa


Uczelnie rolnicze i jednostki naukowo-badawczeSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. (022) 59-31-000, fax (0 22) 59-31-087 lub 59-31-089

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
fax (012) 633 62 45

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel. (061) 848 72 00, fax (061) 848 71 45 do 46

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. (081) 445 66 22, fax (081) 533 35 49 email poczta@up.lublin.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
tel. (091) 449 41 11

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
tel. (071) 32 05 020, fax (071) 32 05 404 lub 32 83 576

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (089) 523-49-13, fax (089) 524-04-08

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. (052) 373-02-80, fax (052) 374-93-27

Akademia Podlaska
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
tel. (025) 644-20-48 lub 644-20-95, fax (025) 644-20-45

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 2
tel. (081) 71 84 400

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
tel. (022) 542 11 00, fax (022) 542 11 50, email ibmer@ibmer.waw.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
63-022 Słupia Wielka,  woj. Wielkopolskie
tel. (061) 285 23 41 do 47,  fax (061) 285 35 58

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
05-870 Błonie, Radzików
tel. (022) 725 36 11, (022) 725 45 36, fax (022) 725 47 14

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
05-090 Raszyn, Falenty, ul. Hrabska 3
tel. (022) 628 37 63, fax (022) 628 37 63

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowy Instytut Badawczy
60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
tel. (061) 864 90 00 lub 864 90 01, fax (061) 867 63 01

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
tel. (046) 833 20 21 lub 833 25 49, fax (046) 833 32 28

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
tel. (081) 886 34 21 lub 886 49 60, fax (081) 886 45 47

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
tel. (046) 833 22 11 do 15, fax (046) 833 31 86

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
tel. (012) 422 88 52, fax (012) 422 80 65

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
tel. (081) 889 30 00, fax (081) 886 25 95

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP