Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Młoty | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas obsługi młotów


 • starcie, uderzenie, skaleczenie podczas regulacji siły uderzenia w młocie resorowym,
 • wplątanie, pochwycenie w skutek kontaktu z obrotowymi elementami młota (koło pasowe robocze, luźne koło),
 • zgniecenie, uderzenie w skutek kontaktu części ciała operatora z poruszającym się bijakiem,
 • uderzenie, starcie, obtarcie wskutek pęknięcia przewodu ze sprężonym powietrzem,
 • uderzenie, zgniecenie w skutek upadku ciężkich przedmiotów, matrycy, okrojnika, odkuwek, itp.,
 • skaleczenie, obtarcie, podczas mocowania matryc na bijaku i na szabocie młota,
 • porażenie prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
 • poparzenie, zaprószenie w skutek odprysku zgorzelin podczas procesu kucia,
 • poparzenie na skutek kontaktu z gorącym przekuwanym materiałem lub ze składowanymi gorącymi odkuwkami,
 • uderzenie, obtarcie, skaleczenie na skutek upadających źle ułożonych odkuwek lub obrobionych materiałów,
 • potknięcie, poślizgnięcie, poparzenie na skutek nieporządku w miejscu pracy,
 • pochwycenie wciągnięcie, zgniecenie, zmiażdżenie wskutek kontaktu części ciała operatora z ruchomymi elementami młota,
 • uderzenie, przecięcie, starcie w skutek wyrzucanych uszkodzonych narzędzi (bijaka) lub części materiałów obrabianych.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP