Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wyoblarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas obsługi wyoblarki


 • cięcie, odcięcie, skaleczenie, uderzenie w skutek wykonywania czynności związanych z realizacją procesu wyoblania, np.:
  • podczas postoju wyoblarki (przy usuwaniu odpadów powstałych po przycinaniu krążka blachy, sprawdzaniu prawidłowego wykonania przedmiotu, zakładaniu lub zdejmowaniu wzornika, mocowaniu krążków blachy, itp.),
  • w czasie pracy wyoblarki, w tym przy usuwaniu odpadów ze strefy wyoblania - czynność ta jest niedozwolona podczas realizacji kształtowania blachy na wyoblarce,
 • uderzenie, przebicie, przecięcie na skutek wyrzutu wiórów, odpadów powstających podczas przycinania krążka blachy w procesie wyoblania lub wyrzucanych uszkodzonych narzędzi (wzornika, wyoblaka) lub części materiału obrabianego uderzeniem, poparzeniem na skutek wytrysku płynów (cieczy eksploatacyjnych) pod ciśnieniem podczas procesu wyoblania na wyoblarkach ręcznych i automatycznych,
 • porażenie prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
 • uderzenie, starcie, obtarcie w skutek upadku materiałów lub narzędzi (np.: wyoblaki, wzornik),
 • wciągnięcie, pochwycenie, w skutek stosowania niewłaściwej odzieży roboczej (zbyt luźno noszonej),
 • poparzenie na skutek kontaktu części ciała operatora z palnikami podgrzewającymi kształtowaną blachę,
 • wybuch gazu na skutek nieszczelności układu doprowadzającego gaz lub złej wentylacji, zapylenia, itp.,
 • skaleczenie części ciała operatora w skutek użycia nie odpowiedniego lub stępionego narzędzia będącego przyczyną powstania zadziorów na obrabianym przedmiocie,
 • pochwycenie, wciągnięcie, uderzenie, odcięcie, skaleczenie, w skutek obracającego się wzornika lub krążka blachy,
 • uderzenie, starcie, obtarcie, w skutek upadku krążka blachy lub wzornika, podczas mocowania lub zdejmowania,Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP