Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Prasy | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa | Prasy mechaniczne | Prasy hydrauliczne


Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania pras


Są to zagrożenia:
 • zgnieceniem, starciem, uderzeniem w skutek zacięcia się tłoczka rozdzielacza powietrza w położeniu włączonym, czego wynikiem będzie niezamierzone powtórzenie się skoku prasy,
 • zgnieceniem, uderzeniem w skutek opadnięcia suwaka ze względu na zniszczenie elementów napędu prasy, głównie kół zamachowych (ciernych) i śrub w wyniku przeciążenia,
 • zgnieceniem, uderzeniem, wciągnięciem w skutek nieumyślnego włączenia prasy, w wyniku czego suwak wykonał nieprzewidziany skok lub niesprawnością hamulca, z brakiem odciążacza suwaka lub innych przyczyn związanych z wystąpieniem awarii,
 • upadku z wysokości podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych,
 • upadku do zagłębienia podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych,
 • zgnieceniem, uderzeniem podczas przekładania, przekręcania materiału obrabianego (odkuwki) w/z matrycy,
 • skaleczeniem, obtarciem na skutek kontaktu z ostrymi krawędziami odkuwek,
 • skaleczeniem, cięciem, uderzeniem na skutek wyrzutu odpadów podczas procesu tłoczenia,
 • uderzeniem, obtarciem na skutek pęknięcia przewodów hydraulicznych, pneumatycznych będących pod podcieśnieniem,
 • oparzeniem podczas wykonywania czynności związanych z obróbką materiałów w procesie na gorąco,
 • pochwyceniem, wciągnięciem, zgnieceniem w skutek kontaktu części ciała operatora z obracającymi się elementami napędowymi prasy (np.: koło mimośrodowe),
 • uderzeniem, poparzeniem na skutek wytrysku płynów (cieczy eksploatacyjnych) pod ciśnieniem,
 • porażeniem prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem, obtarciem w skutek upadku ciężkich materiałów lub narzędzi (np.: kowadła, matrycy),
 • poparzeniem, zaprószeniem w skutek odprysku zgorzelin podczas procesu kucia lub odprysku żaru z ogniska podczas prac kuźniczych,
 • uderzeniem, obtarciem w skutek niewłaściwego wietrzenia i dużego zapylenia w kuźni,
 • poparzeniem na skutek kontaktu z gorącym przekuwanym materiałem lub ze składowanymi gorącymi odkuwkami,
 • uderzeniem, obtarciem, skaleczeniem na skutek upadających lub źle ułożonych odkuwek lub obrobionych materiałów,
 • potknięciem, poślizgnięciem, poparzeniem na skutek nieporządku w miejscu pracy,
 • pochwyceniem wciągnięciem, zgnieceniem w skutek kontaktu części ciała operatora z wirującymi częściami maszyn pracujących w kuźni,
 • uderzeniem, potknięciem, upadkiem w skutek przepalenia, pęknięcia, uszkodzenia mechanicznego kanałów z przewodami dmuchu, wyciągu spalin, itp.,
 • uderzeniem, przecięciem, starciem w skutek wyrzucanych uszkodzonych narzędzi (stempli) lub części materiałów obrabianych,
 • wciągnięciem, pochwyceniem, poparzeniem w skutek stosowania niewłaściwej odzieży roboczej (zbyt luźno noszonej),
 • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem, starciem na skutek przemieszczających się urządzeń transportowych  lub ich elementów (tj. wciągnika, żurawi, suwnic, wózka jezdniowego) oraz podczas transportowania przedmiotów, narzędzi (np.: ciężkich tłoczników, matryc), materiałów pod prasę,
 • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem na skutek kontaktu części ciała operatora z suwakiem w skutek monotonii pracy (wykonywania stale tych samych czynności – nakładanie przedmiotu lub przesuwanie pasa blachy, uruchamianie, zatrzymywanie i znów uruchamianie maszyny) oraz szybkie tępo pracy, zmęczenie, nieprzewidziany odruch, chwilowe odwrócenie uwagi,
 • pochwyceniem części ciała operatora na skutek kontaktu z ruchomymi elementami przenośnika (np.: rolkowego), podajnika i urządzenia odbiorczego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP