Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pożar | Wybuch

Wybuch

Problem: Zagrożenie wybuchem


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy wszystkie eksploatowane urządzenia, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, mają decyzję UDT, zezwalającą na ich eksploatację? Stosowanie urządzeń ciśnieniowych dopuszczonych decyzją UDT do produkcji, obrotu i eksploatacji.

Przeprowadzanie przeglądów eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Sprawdzenie wykonania zaleceń UDT.

Czy są dokonywane okresowo przeglądy urządzeń ciśnieniowych? Systematyczne poddawanie instalacji ciśnieniowych wymaganym przeglądom i konserwacjom.

Czy występują zagrożenia wybuchem na skutek:
  • ulatniania się gazu z niesprawnej instalacji gazowej na propan-butan,
  • tworzenia się mieszanek wybuchowych z powietrzem (np. olejów, pyłów, rozpuszczalników)?
Zainstalowanie czujników gazu.

Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń.

Przywrócenie pełnej szczelności instalacji.

Oznaczenie stref zagrożonych wybuchem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP