Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podnoszenie i przenoszenie ciężkich elementów | Wymuszona pozycja pracy | Stres w pracy

Stres w pracy

Problem: Stres psychologiczny w pracy


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy występują przyczyny stresu w pracy: jazda zmianowa (nocna),
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • praca w nocy,
  • konflikty między pracownikami,
  • narzucone tempo pracy,
  • długa monotonna pracy?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.

Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.

Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń.

Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.

Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.

Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP