Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości


Stan prawny na dzień 31.07.2008 r.

Normy techniczne

Ogólne
 • PN-EN-294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych
 • PN-EN 349:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu
 • PN-EN 418:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia awaryjnego wyłączania; funkcjonalność - zasady projektowania
 • PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania
 • PN-EN 510:1996 Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części
 • PN-EN 547-1 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
 • PN-EN 547-2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
 • PN-EN 614-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 1: Terminologia i wytyczne
 • PN-EN 614-2:2002  Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi
 • PN-EN 811 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
 • PN-EN 982:1998 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Hydraulika
 • PN-EN 983:1999 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Pneumatyka
 • PN-EN 999:2002 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN-EN 1005-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 1: Terminy i definicje
 • PN-EN 1005-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części
 • PN-EN 1005-3:2002 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn
 • PN-EN 1005-4:2005 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny
 • PN-EN 1005-5:2007 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń
 • PN-EN 1037:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
 • PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-EN 1837:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie maszyn
 • PN-EN 1088:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa
 • PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne (org.)
 • PN-EN 60204-11:2003 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 • PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych
 • PN-EN 61310-2:2001 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące oznaczania
 • PN-EN 61310-3:2002 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych
 • PN-EN 62061:2005 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • PN-EN-ISO12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka
 • PN-EN-ISO12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne
 • PN-EN ISO 13849-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 13850:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Stop awaryjny -- Zasady projektowania
 • PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-97/N-01256-03/A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Zmiana A1).
 • PN-93/N-01256/03/Az 2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Zmiana Az 2).
 • PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Normy typu C dla urządzeń stosowanych w obróbce plastycznej metali
 • PN-EN 692:2007 Obrabiarki -- Prasy mechaniczne -- Bezpieczeństwo
 • PN-EN 693:2004 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczne
 • PN-EN 12622:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy hydrauliczne krawędziowe
 • PN-EN 12622:2004/Ap1:2005 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy hydrauliczne krawędziowe
 • PN-EN 13736:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy pneumatyczne
 • PN-ISO 8540:1996 Prasy mechaniczne wysięgowe -- Terminologia

 • PN-ISO 9188:1996 Obrabiarki do metali -- Prasy mechaniczne ramowe pojedynczego działania o nacisku nominalnym od 400 kN do 4000 kN włącznie -- Charakterystyki i wymiary
 • PN-ISO 9189:1996 Obrabiarki do metali -- Prasy mechaniczne ramowe szybkobieżne o nacisku nominalnym od 250 kN do 4000 kN włącznie -- Charakterystyki i wymiary
 • PN-M-55690:1987 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy śrubowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55691:1993 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy mimośrodowe wysięgowe ogólnego przeznaczenia -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55692:1986 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy automatyczne mechaniczne z dolnym napędem -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55693:1970 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55696:1970 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy korbowe ramowe dwupunktowe ogólnego przeznaczenia -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55698:1971 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy kolanowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55699:1971 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy wielostopniowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-66800:1981 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Połączenia matryc z bijakiem i poduszką w młotach do kucia matrycowego
 • PN-M-68000:1994 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Podstawowe wymagania i badania
 • PN-M-68021:1993 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy mimośrodowe wysięgowe ogólnego przeznaczenia -- Podstawowe parametry
 • PN-M-68025:1987 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy -- Wymiary przyłączeniowe
 • PN-M-68026:1976 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Zależność szerokości rowków teowych od nacisku prasy
 • PN-M-68028:1983 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Gniazda w suwakach pras -- Wymiary

Zawijarki do blach
 • PN-M-68030:1989 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Zwijarki do blach -- Metody badań
 • PN-M-68032:1985 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Zwijarki do blach -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-68034:1980 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Zwijarki do blach 1 do 4 mm -- Podstawowe parametry
 • PN-M-68050-04:1989 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Zwijarki do blach -- Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji

Giętarki
 • PN-M-47120:1978 Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych -- Giętarki do rur instalacyjnych -- Podział

Młoty
 • PN-M-55695:1980 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Młoty parowo-powietrzne matrycowe grubotrzonowe -- Sprawdzanie dokładności

Pozostałe normy pozostające w bezpośrednim związku z normami wyżej przedstawionymi
 • PN-M-66026:1992 Tłoczniki -- Stopnie zagrożenia
 • PN-M-66027:1988 Tłoczniki -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-M-66102:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące wkręcane
 • PN-M-66103:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące wtłaczane
 • PN-M-66104:1983 Tłoczniki -- Czopy mocujące przykręcane
 • PN-M-66105:1976 Tłoczniki -- Czopy mocujące sprzęgłowe
 • PN-M-66060:1991 Tłoczniki -- Oprawy słupowe żeliwne i stalowe

Normy dotyczące maszyn do obróbki plastycznej które wycofano bez zastąpienia
 • PN-M-02781:1957 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Klasyfikacja
 • PN-M-55690:1969 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Ogólne wymagania i badania
 • PN-M-55694:1966 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy śrubowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55697:1971 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Młoty sprężarkowe matrycowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55750:1986 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy śrubowe -- Wielkości
 • PN-M-68003:1989 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy hydrauliczne uniwersalne wysięgowe jednostojakowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-68010:1990 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Młoty -- Wielkości
 • PN-M-68014:1978 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy hydrauliczne z dolnym napędem do wykrawania dokładnego -- Wielkości
 • PN-M-68033:1966 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Podajniki walcowe do pras mimośrodowych -- Wielkości podstawowe
 • PN-M-68029:1984 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Otwory do wprowadzania śrub w rowki teowe -- Wymiary
 • PN-M-68027:1979 Maszyny do obróbki plastycznej metali -- Prasy automatyczne mechaniczne do wykrawania -- Wielkości
 • PN-M-66608:1974 Matryce kuźnicze na kuźniarki -- Wytyczne projektowania
 • PN-M-68001:1974 Prasy hydrauliczne -- Podział
 • PN-M-68002:1974 Prasy hydrauliczne -- Nazwy i określenia
 • PN-M-66041:1972 Tłoczniki -- Klasyfikacja i znakowanie części i zespołów
 • PN-M-66020:1969 Tłoczniki -- Ogólne wytyczne projektowania
 • PN-M-66021:1969 Tłoczniki -- Projektowanie wykrojników
 • PN-M-66022:1969 Tłoczniki -- Projektowanie wyginaków
 • PN-M-66023:1969 Tłoczniki -- Projektowanie ciagowników
 • PN-M-66024:1972 Tłoczniki -- Mocowanie i prowadzenie części i zespołów przy pomocy tworzyw sztucznych -- Wytyczne konstrukcyjne
 • PN-M-66025:1973 Tłoczniki -- Wytyczne z stosowania i konstruowania matryc i stempli składanych
 • PN-M-66026:1975 Tłoczniki -- Oznaczanie stopnia bezpieczeństwa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP