Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zaproszenie | Program konferencji | Prelegenci i przewodniczący sesji | Spotkanie sieci EUROSHNET | Konkurs na plakat | Miejsce konferencji | Rejestracja | Zakwaterowanie

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 200 EUR lub 730 PLN i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunków  w czasie przerw kawowych oraz obiadów.

Koszt udziału w Kolacji konferencyjnej wynosi dodatkowo 30 EUR lub 110 PLN.

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 25 sierpnia 2008 r. na rzecz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa


Numer konta dla płatności w euro:

IBAN: PL28 1060 0076 0000 3210 0013 5870
Bank PeKaO S.A., O/Warszawa, Jasna 1, 00-950 Warszawa, SWIFT/BIC: BPHKPLPK.

Numer konta dla płatności w złotych polskich:

IBAN: PL50 1060 0076 0000 3210 0014 2458
Bank PeKaO S.A., O/Warszawa, Jasna 1, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wpisać „EUROSHNET” oraz imię i nazwisko uczestnika. Płatności należy dokonywać w euro lub złotych polskich bez obciążania beneficjenta kosztami bankowymi

Formularz rejestracji *.docNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP