Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zaproszenie | Program konferencji | Prelegenci i przewodniczący sesji | Spotkanie sieci EUROSHNET | Konkurs na plakat | Miejsce konferencji | Rejestracja | Zakwaterowanie

Konkurs na plakat

III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji będzie również miejscem prezentacji najnowszych wyników badań naukowych i wdrożeń w zakresie bezpiecznych wyrobów dla konkurencyjnych miejsc pracy.

Plakaty są doskonałym sposobem zaprezentowania swojej działalności naukowej i wdrożeniowej w sposób nieformalny i interaktywny. Treść plakatów może zawierać najnowsze wyniki badań lub opisywać innowacyjne badania, które są w trakcie realizacji.

Tematyka plakatów powinna dotyczyć zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie:
  • Badań i innowacyjności
  • Normalizacji
  • Badań i certyfikacji

Plakaty o charakterze komercyjnym (reklamowym) nie będą przyjęte do oceny i prezentacji.


Zgłaszanie plakatów

Zainteresowani przedstawieniem plakatu proszeni są o przygotowanie streszczenia w języku angielskim (tekst nie dłuższy niż 200 słów).  

Streszczenie powinno zawierać kluczowe aspekty prezentowanych wyników, opisywać syntetycznie omawiany problem, a także sposoby jego rozwiązania.
Streszczenie wraz z tytułem plakatu, imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem, nazwą instytucji oraz adresem e-mail autora prosimy przesyłać do pani Katarzyny Buszkiewicz-Seferyńskiej (kabus@ciop.pl) do dnia 30 kwietnia 2008 r. Streszczenia będę oceniane przez Komitet Organizacyjny konferencji w maju 2008 r.


Wymagania techniczne

Plakat powinien mieć format A1, tj. 595 mm × 840 mm, w układzie pionowymi zostać przygotowany z użyciem materiałów atrakcyjnych wizualnie. Treść plakatu powinna być zwięzła, lecz w sposób wyczerpujący przedstawiać zagadnienie i związane z nim problemy oraz wyniki badań, a także ważne i nowatorskie aspekty prowadzonych prac.


Ważne daty:
Termin nadsyłania streszczeń:30 kwietnia 2008
Powiadomienie autorów zgłoszeń:31 maja 2008


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP