Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zaproszenie | Program konferencji | Prelegenci i przewodniczący sesji | Spotkanie sieci EUROSHNET | Konkurs na plakat | Miejsce konferencji | Rejestracja | Zakwaterowanie

Zaproszenie


W imieniu Komitetu Sterującego Sieci EUROSHNET mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Europejskiej Konferencji na temat normalizacji, badań i certyfikacji - Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy, która odbędzie się w Krakowie w dniach 11-12 września 2008 r. Konferencja organizowana jest przez Europejską Sieć Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Occupational Safety and Health Network – EUROSHNET).

Konferencja skierowana jest do uczestników wspólnego rynku europejskiego a w szczególności do instytucji i organizacji zaangażowanych w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym instytucji państwowych, partnerów społecznych,  producentów i użytkowników wyrobów. Udział w Konferencji zapewni możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem europejskiego Nowego Podejścia do oceny zgodności.

Ponad 20 lat po przyjęciu koncepcji Nowego Podejścia Komisja Europejska zainicjowała jego nowelizację w celu poprawy skuteczności działania rynku wewnętrznego oraz promowania uproszczenia i ulepszenia regulacji prawnych w tym zakresie. Wprowadzane poprawki związane są zwłaszcza z obowiązkami producentów i innych uczestników rynku, oceną kompetencji jednostek notyfikowanych, procedurami klauzuli bezpieczeństwa, procedurami oceny zgodności, znakowaniem zgodności, a także zagadnieniami nadzoru rynku.

Zmiany te mają daleko idące konsekwencje. Dotyczą one zwłaszcza instytucji nadzoru rynku w państwach członkowskich UE, jednostek udzielających akredytacji, jednostek prowadzących ocenę zgodności i laboratoriów badawczych, a także producentów wyrobów i europejskich organizacji normalizacyjnych.

Obrady Konferencji będą ukierunkowane na analizę możliwości wpływu na przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem i konkurencyjnością miejsc pracy w Unii Europejskiej. Kluczowym pytaniem jest, czy nowe działania mogą pomóc w przezwyciężeniu pozostałych niedoskonałości systemu oceny zgodności i czy odpowiadają one aktualnym potrzebom w zakresie normalizacji, certyfikacji i związanych z nimi badań naukowych w obszarach określonych przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Jestem głęboko przekonana, że z Państwa wsparciem i przy Państwa współpracy
III Europejska Konferencja będzie jednym z najbardziej udanych wydarzeń w historii rozwoju sieci EUROSHNET.

Zapraszamy do Krakowa.

Prof. Danuta Koradecka
Dyrektor CIOP-PIB


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP