Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zaproszenie | Program konferencji | Prelegenci i przewodniczący sesji | Spotkanie sieci EUROSHNET | Konkurs na plakat | Miejsce konferencji | Rejestracja | Zakwaterowanie

Program konferencji

11-12 września 2008 r.


Czwartek, 11 września 2008

 

09:00 - 09:30

Sesja otwierająca

 

 

Otwarcie konferencji

Danuta Koradecka

CIOP-PIB

 

Adresy powitalne

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

09:30 - 12:30

Sesja 1

Nowe działania w Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

 

09:30 - 10:30

Nowe działania w ustawodawstwie UE

Przewodnicząca : Danuta Koradecka, CIOP-PIB

 

 

Rewizja Nowego Podejścia do oceny zgodności

 

Jacques McMillan

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł

 

 

Nowe dyrektywy w obszarze polityki społecznej i ich możliwy wpływ na normalizację

 

José Ramón Biosca de Sagastuy

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans

 

Nowa Dyrektywa Maszynowa

Ian Fraser

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł

10:30 - 11:00

Przerwa

 

11:00 - 12:30

Wpływ na bezpieczeństwo wyrobów

Przewodniczący : Norbert Breutmann, KAN

 

 

Europejska i międzynarodowa normalizacja w dziedzinie bezpieczeństwa wyrobów

Ernst-Peter Ziethen

CEN/BT


Ocena zgodności i jednostki notyfikowane

 

Karl-Heinz Noetel

Europejskie stowarzyszenie jednostek notyfikowanych w obszarze środków ochrony indywidualnej

 

Nadzór rynku

Phil Papard
ADCO Grupa maszyny

 

Projektowanie i produkcja wyrobów - punkt widzenia producentów

 

Adrian Harris

ORGALIME

12:30 - 14:00

Obiad

 

 

14:00 - 15:30

Sesja 2

Działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy a konkurencyjność

Przewodniczący : Hans-Joachim Wolff, DGUV

 

 

W jaki sposób działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy wpierają produktywność i dobrostan pracowników

 

Harri Vainio

FIOH

 

Wdrażanie Wspólnotowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 w Polsce

Danuta Koradecka

CIOP-PIB

 

Badania i innowacyjność

Innowacyjność na rzecz bezpieczniejszych i bardziej konkurencyjnych miejsc pracy

 

Michael Schaefer

BGIA

 

Normalizacja

Działania normalizacyjne na rzecz bezpieczniejszych i bardziej konkurencyjnych miejsc pracy

 

N.N.

 

Badania i certyfikacja

Wpływ badań i certyfikacji na bezpieczeństwo wyrobów i konkurencyjność miejsc pracy

Manfred Rentrop

DGUV

15:30 - 16:00

Przerwa

 

 

16:00 - 17:30

Sesja 3

Ocena obecnej sytuacji i możliwości poprawy

Przewodniczący:Dirk Moritz, BMAS

 

 

Doświadczenia w obszarze Nowego Podejścia, zakres rozwoju

 

Raphaël Haeflinger

EUROGIP

 

Nadzór rynku: oczekiwania partnerów przemysłowych

 

Claudio Celata

ASSOCOMAPLAST

 

Stanowisko związków zawodowych

 

Stefano Boy

ETUI-REHS

 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa - efekty przeglądu dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa w normalizacji

 

Loucas Gourtsoyannis

NORMAPME

 

 

Dyskusja

 

19:30

Kolacja konferencyjna

 

 

Piątek, 12 września 2008

 

 

09:00 - 10:15

Sesja 3 (ciąg dalszy)

Ocena obecnej sytuacji i możliwości poprawy

Przewodnicząca:Marie-Chantal Blandin, CNAMTS

 

 

Korzyści płynące z normalizacji oraz obszary, które należy poprawić

 

Knut Blind

TU Berlin

 

 

Europejska Sieć Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - Krakowskie Memorandum EUROSHNET

 

Jean Jacques

INRS

Joachim Lambert

KAN

10:15 - 10:45

Przerwa

 

 

10:45 – 11:45

Dyskusja na temat kluczowych aspektów Krakowskiego Memorandum EUROSHNET

 

 

 

Walter Eichendorf
DGUV

Jacques McMillan
Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł

Daniel Podgórski
CIOP-PIB

 

11:45 - 12:00

Podsumowanie konferencji i kierunki na przyszłość

 

 

Zakończenie konferencji

Jean-Luc Marié

INRS


Danuta Koradecka

CIOP-PIB

12:00

Obiad

 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP