Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Maszyny | Porażenie prądem elektrycznym | Narzędzia ręczne | Hałas | Czynniki uciążliwe | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Mikroklimat | Pożar i wybuch

Hałas

Problem: Narażenie na hałas emitowany przez:


 • obrabiarki do metali,

 • narzędzia:
  - zmechanizowane (z napędem elektrycznym, pneumatycznym, itp.),
  - ręczne (młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki (śrubokręty), klucze),

 • czynności wykonywane w hali produkcyjnej:
  - związane ze transportem,
  - składowaniem itp..


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy? Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu. Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu. Informowanie pracowników o wynikach pomiarów. ? Eliminowanie hałaśliwych metod pracy. Stosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych maszyn. Ekranowanie stanowisk pracy (ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne). Ograniczenie czasu pracy operatora. Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.

Czy są stosowane właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? .

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP