Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Strugarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania strugarek do metali


Są to zagrożenia:

  • uderzeniem, obtarciem, zgnieceniem w skutek przemieszczania się elementów strugarki (ruch przestawny stołu lub wrzeciona wraz z nożem strugarskim,
  • uderzeniem, skaleczeniem, przebiciem w skutek odpryskujących drobnych wiórów powstających podczas skrawania na strugarce,
  • uderzeniem, obtarciem podczas mocowania lub zdejmowania przedmiotów obrabianych ze strugarki,
  • skaleczeniem, przebiciem w skutek kontaktu części ciała operatora z zadziorami lub ostrymi krawędziami przedmiotów obrabianych podczas ich zakładania i zdejmowania,
  • uderzeniem na skutek wytrysku płynów (cieczy eksploatacyjnych) pod ciśnieniem,
  • porażeniem prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
  • skaleczeniem, obtarciem, przebiciem w skutek kontaktu z ostrymi nożami strugarskimi,
  • uderzeniem, zgnieceniem na skutek upadających ciężkich przedmiotów,
  • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem, starciem na skutek przemieszczających się urządzeń transportowych lub ich elementów (tj.: wciągniki żurawi, suwnic, wózka jezdniowego z odpowiednim osprzętem).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP