Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wiertarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania wiertarek


Są to zagrożenia:

 • zgnieceniem w wyniku ruchu obrotowego wrzeciona wiertarki, mocowania narzędzia przy nastawianiu, wymianie narzędzia, konserwacji w strefie miedzy ruchomymi i nieruchomymi elementami obrabiarki,
 • odcięciem, cięciem, skaleczeniem w skutek ruchu narzędzia w osi przy sterowaniu ręcznym w strefie miedzy narzędziem bądź wrzecionem i stołem bądź przedmiotem obrabianym,
 • cięciem, odcięciem, przebiciem w skutek wiercenia przedmiotu trzymanego w dłoni,
 • wplątaniem odzieży lub włosów operatora:
  • w obracające się wrzeciono lub narzędzie podczas zakładania, zdejmowania przedmiotu, regulacji położenia, ręcznym usuwaniu wiórów, podawania płynu obróbkowego w przestrzeni roboczej,
  • w inne wirujące części (np. transportery, elementy transmisyjne) przy nastawianiu czyszczeniu i konserwacji, w miejscach gromadzenia się wiórów, wokół elementów transmisyjnych,
 • wciągnięciem lub pochwyceniem w skutek:
  • ruchu przestawnego stołu wraz z zamocowanym przedmiotem,
  • ruchu przestawnego wrzeciennika z zamocowanym narzędziem w głowicy,
  • obracającego się mechanizmu transmisji mocy w czasie konserwacji obrabiarki,
 • uderzeniem, obtarciem, starciem w skutek niezamierzonego przemieszczenia się przedmiotu obrabianego źle zamocowanego w uchwycie lub imadle,
 • uderzeniem, obtarciem, starciem w skutek przy szybkim ruchu przedmiotu obrabianego lub wrzeciennika podczas zmechanizowanego przesuwu poprzecznego,
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem w skutek dostania się części ciała operatora pomiędzy przedmiotem obrabianym a automatycznym urządzeniem transportowym,
 • uderzeniem, zgnieceniem na skutek upadających ciężkich obrabianych przedmiotów,
 • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem, starciem na skutek przemieszczających się urządzeń transportowych lub ich elementów (tj. wciągnika, żurawi, suwnic, wózka jezdniowego z odpowiednim osprzętem),
 • przekłuciem lub przebiciem, skaleczeniem w skutek kontaktu z ostrym narzędziem (podczas ręcznej wymiany narzędzia), z ostrym wiórem (podczas prac zakładania/zdejmowania i czyszczenia przedmiotów obrabianych),
 • skaleczeniem, przebiciem, zaprószeniem oka w skutek oczyszczania otworów z wiórów sprężonym powietrzem lub wydmuchania ustami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP