Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Tokarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania tokarek


Są to zagrożenia:
 • uderzeniem, pochwyceniem, wciągnięciem w skutek obracającego się uchwytu mocującego obrabiany przedmiot,
 • pochwyceniem, wciągnięciem, zgnieceniem w skutek obracających się elementów napędowych obrabiarki (np.: śruba pociągowa),
 • wciągnięciem, uderzeniem, pochwyceniem na skutek kontaktu z wirującym uchwytem tokarki, jeśli nie jest dostatecznie osłonięty,
 • uderzeniem, obtarciem, starciem w skutek obracającego się przedmiotu obrabianego – szczególnie przy obrabianiu długich prętów wystających poza wrzeciennik obrabiarki, gdzie siła odśrodkowa może spowodować, że wystający pręt zostanie zgięty i obracając się może doprowadzić do wypadku,
 • uderzeniem, przebiciem, poparzeniem, przecięciem na skutek wyrzutu wiórów podczas procesu skrawania, w szczególności wiórów ciągłych lub odpryskowych,
 • uderzeniem, poparzeniem na skutek wytrysku płynów (cieczy eksploatacyjnych) pod ciśnieniem, w szczególności przy półautomatach i automatach tokarskich,
 • porażeniem prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem, obtarciem w skutek upadku ciężkich przedmiotów (tj.: uchwyty tokarskie, obrabiane przedmioty, itp.),
 • cięciem, przekłuciem, przebiciem, obtarciem w skutek kontaktu z nożem lub ostrymi krawędziami obrabianego przedmiotu,
 • uderzeniem, przecięciem, starciem w skutek wyrzucanych uszkodzonych narzędzi (noże tokarskie, klucz trzpieniowy) lub części przedmiotów obrabianych,
 • zgnieceniem, uderzeniem, starciem, obtarciem w skutek dostania się części ciała pracownika pomiędzy ruchomą a stałą część obrabiarki,
 • wciągnięciem, pochwyceniem, poparzeniem w skutek stosowania niewłaściwej odzieży roboczej (zbyt luźno noszonej).


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP