Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości prawne


Stan prawny na dzień 31.07.2007 r.

Normy techniczne

Ogólne
 • PN-EN-294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
 • PN-EN 349:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu.
 • PN-EN 418:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia awaryjnego wyłączania; funkcjonalność - zasady projektowania.
 • PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania
 • PN-EN 510:1996 Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części
 • PN-EN 547-1 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
 • PN-EN 547-2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
 • PN-EN 614-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: Terminologia i wytyczne
 • PN-EN 614-2:2002  Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi
 • PN-EN 811 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
 • PN-EN 982:1998 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Hydraulika
 • PN-EN 983:1999 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Pneumatyka
 • PN-EN 999:2002 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN-EN 1005-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 1: Terminy i definicje
 • PN-EN 1005-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części
 • PN-EN 1005-3:2002 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn
 • PN-EN 1005-4:2005 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny
 • PN-EN 1005-5:2007 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń
 • PN-EN 1037:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
 • PN-EN 1050:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-EN 1837:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn
 • PN-EN 1088:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa
 • PN-EN 60204-1:2001 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 60204-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 60204-11:2003 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 • PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych
 • PN-EN 61310-2:2001 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące oznaczania
 • PN-EN 61310-3:2002 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych
 • PN-EN 62061:2005 (U) Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • PN-EN-ISO12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka
 • PN-EN-ISO12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne
 • PN-EN ISO 13849-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 13850:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn - Stop awaryjny - Zasady projektowania
 • PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-65/N-01252 Liczbowe wyrażenia barw.
 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-97/N-01256-03/A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Zmiana A1).
 • PN-93/N-01256/03/Az 2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. (Zmiana Az 2).
 • PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
 • PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.
 • PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barwy rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.
 • PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające.
 • PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa
 • PN-EN 1175-1 Wózki jezdniowe. Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne. Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych.

Tokarki
 • PN-EN 12415:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie
 • PN-EN 12415:2002/A1:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie
 • PN-EN 12478:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek - Ciężkie tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie
 • PN-EN 12840:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek - Tokarki sterowane ręcznie z opcją lub bez opcji sterowania automatycznego
 • PN-EN 13788:2004 Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Wielowrzecionowe automaty tokarskie
 • PN-ISO 3655:1994 Obrabiarki do metali -- Tokarki karuzelowe jednostojakowe i dwustojakowe -- Sprawdzanie dokładności

Frezarki
 • PN-EN 13128:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)
 • PN-EN 13128:2003/A1:2006 (U) Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)
 • PN-EN 61029-2-8:2004 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych
 • PN-M-55667-2:1994 Obrabiarki do metali -- Frezarki poziome i uniwersalne -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55667-2:1994 Obrabiarki do metali -- Frezarki pionowe -- Sprawdzanie dokładności

Wiertarki
 • PN-EN 12717:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek - Wiertarki
 • PN-EN 60745-2-1:2006 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych
 • PN-70/M-55665 Obrabiarki do metali -- Wiertarko-frezarki płytowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-M-55666-2:1994 Warunki odbioru wiertarko-frezarek poziomych -- Badanie dokładności -- Wiertarko-frezarki ze stołem krzyżowym
 • PN-91/M-55661 Obrabiarki do metali -- Wiertarki słupowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-92/M-55662 Obrabiarki do metali -- Wiertarki kadłubowe -- Sprawdzanie dokładności
 • PN-91/M-55663 Obrabiarki do metali -- Wiertarki promieniowe -- Sprawdzanie dokładności

Szlifierki
 • PN-EN 12413:2001 Warunki bezpieczeństwa dla narzędzi ściernych spojonych
 • PN-EN 13218:2005 Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Szlifierki stacjonarne
 • PN-EN 60745-2-3:2007 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych
 • PN-EN 61029-2-4:2005 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych
 • PN-EN 60745-2-4:2006 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe
 • PN-EN ISO 6103:2006 Wyroby ścierne spojone -- Dopuszczalne niewyważenie ściernic w stanie dostawy -- Badanie statyczne
 • PN-75/M-55071 Obrabiarki do metali -- Końcówki wrzecion szlifierek z gniazdami

Przecinarki
 • PN-EN 13898:2006 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym
 • PN-EN 61029-2-5:2005 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych
 • PN-EN 61029-2-9:2003 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia poprzecznego
 • PN-EN 61029-2-11:2004 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych

Centra obróbcze
 • PN-EN 12417:2003 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe
 • PN-EN 12417:2003/A1:2006 (U) Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe

Narzędzia stosowane w maszynach do obróbki metali
 • PN-ISO 523:1996 Narzędzia do skrawania metali -- Frezy i piły tarczowe -- Średnice zewnętrzne
 • PN-ISO 2296:2001 Piły do metali, z ostrzami drobnymi i grubymi -- Szereg metryczny
 • PN-M-58765-3:1994 Piły taśmowe do metali -- Cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów pił
 • PN-M-58765-1:1994 Piły taśmowe do metali -- Terminy i definicje
 • PN-M-58765-2:1994 Piły taśmowe do metali -- Główne wymiary i tolerancje
 • PN-M-58765-3:1994 Piły taśmowe do metali -- Cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów pił
 • PN-82/M-58900 Narzędzia do skrawania metali -- Rozwiertarki, zdzieraki maszynowe do otworów walcowych

Pozostałe normy dla maszyn stosowanych w obróbce metali
 • PN-EN 1550:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych
 • PN-ISO 8526-1:1998 Obrabiarki skrawające do metali -- Palety do mocowania przedmiotów obrabianych -- Wymiary nominalne do 800 mm
 • PN-ISO 8526-2:2000 Obrabiarki skrawające do metali -- Palety do mocowania przedmiotów obrabianych -- Wymiary nominalne powyżej 800 mm
 • PN-EN 13236:2003 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych super twardych
 • PN-EN 13985:2006 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Nożyce gilotynowe
 • PN-EN 13985:2003 (U) Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce gilotynowe;
 • PN-EN 14070:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe
 • PN-EN 61029-1:2000 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Wymagania ogólne
 • PN-71/M-55094 Obrabiarki do metali -- Wzniosy osi kłów od podstawy -- Wielkości
 • PN-EN 60745-1:2006 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 60745-2-8:2007 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach
 • PN-EN 60745-2-9:2004 (U) Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP