Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo ruchu drogowego | Bezpieczeństwo kierowców związane z ich czasem pracy | Jazda pojazdem ciężarowym (z/bez ładunku) po drogach publicznych

Bezpieczeństwo kierowców związane z ich czasem pracy


Zakres prac wykonywanych przez kierowcę, jaki zalicza się do całego czasu pracy kierowcy, obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, a w szczególności:

 • prowadzenie pojazdu po drogach publicznych,

 • czynności związane z załadunkiem, rozładunkiem pojazdu oraz nadzorem nad tymi czynnościami,

 • czynności spedycyjne czy też sprawdzanie stanu technicznego;

 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

 • niezbędne formalności administracyjne;

 • utrzymanie pojazdu w czystości,

 • naprawy awaryjne pojazdu zaistniały na trasie przejazdu,

Czasem pracy jest, więc to czas pozostawania przez kierowcę w dyspozycji pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym.


Typowe zagrożenia występujące podczas całego okresu pracy kierowcy, są to zagrożenia:

 • pożarem, wybuchem podczas prowadzenia cysterny z materiałami łatwopalnymi,

 • kolizji, wypadku z innymi środkami transportowymi poruszającymi się po drogach publicznych na skutek przemęczenia, pryśnięcia podczas prowadzenia,

 • zatruciem od oparów chemicznych substancji szkodliwych i niebezpiecznych wydzielających się podczas, np., pożaru, wycieku, itp.,

 • uderzeniem się podczas wsiadania do kabiny pojazdu,

 • upadkiem z pojazdu podczas czyszczenia szyb (przedniej lub bocznych) lub lusterek,

 • przebiciem, przecięciem, przekłuciem podczas sprawdzania zamocowania ładunków na pojeździe i zamknięcia burt,

 • potłuczeniem, przygnieceniem, obtarciem przez poruszające się w wokół pojazdu lub na skrzyni ładunkowej pojazdu środki transportowe przemieszczające palety z ładunkami,

 • skaleczeniem, obtarciem przez ostre wystające elementy środków transportowych lub samych ładunków,

 • przygnieceniem, uderzeniem, obtarciem podczas nadzoru przy rozładunku lub załadunku palet na pojazd,

 • upadkiem ze skrzyni ładunkowej podczas nadzoru przy załadunku, rozładunku pojazdu,

 • przygnieceniem, zmiażdżeniem, obtarciem na skutek spadającego ładunku z skrzyni ładunkowej pojazdu,

 • uderzeniem, przysypaniem kierowcy podczas załadunku materiałów (sypkich, gabarytowych, o dużej wadze) na pojazd ciężarowy,

 • przebiciem, przecięciem, przekłuciem na skutek mocowania ładunków na pojeździe,

 • skaleczeniem, obtarciem przez ostre wystające elementy podczas codziennych czynności sprawdzających stan techniczny pojazdu,

 • uderzenie się podczas wsiadania do kabiny pojazdu,

 • poparzeniem na skutek przewożonych materiałów niebezpiecznym (np.: paliw płynnych, substancji chemicznych, itp.),

 • przebiciem, przecięciem, przekłuciem na skutek sprawdzania rozmieszczenia i zamocowania ładunków na pojeździe,

 • uderzeniem, przygnieceniem, na skutek ustawiania zabezpieczania pojazdu przed przesunięciem się (podkładania kliny pod koła),

 • skaleczeniem, przebiciem podczas zamykania i plombowania skrzyni ładunkowej lub kontenera,

 • poślizgnięciem, potknięciem, upadkiem o śliskich i nierównych powierzchniach placu manewrowego, postojowego lub podług w miejscach biurowych,

 • oparzenia podczas stosowania gorącej wody,

 • upadkiem z wysokości podczas mycia wysokich pojazdów,

 • oparzeniem się o gorący silnik lub jego podzespoły podczas prowadzenia prac naprawczych na trasie przejazdu,

 • przygnieceniem, zmiażdżeniem, obtarciem na skutek opadającej kabiny kierowcy, która została podniesiona w celu wykonania doraźnej naprawy pojazdu na trasie,

 • skaleczeniem, obtarciem na skutek wykonywanych prac przy silniku,

 • wciągnięciem, pochwyceniem, wplątaniem części ciała kierowcy w ruchome elementy silnika podczas wykonywania prac naprawczych przy uruchomionym silniku,

 • uderzeniem, przebiciem, skaleczeniem podczas podłączania pojazdu na hol,


Dużo wypadków, kolizji lub potrąceń pieszych czy rowerzystów ma miejsce w dużej mierze z złego stanu psychofizycznego kierowcy i zmniejszenia czujności na drodze spowodowane:

 • brakiem wypoczynku,

 • zmęczeniem,

 • sennością.


Najczęściej wypadki lub kolizje powodowane sennością kierowcy:

 • występują późnym wieczorem lub nad ranem; mogą wystąpić późnym popołudniem,

 • skutki wypadków są bardzo poważne,

 • często dotyczą pojedynczego pojazdu wypadającego z drogi,

 • powstają przy dużej prędkości,

 • nie widać oznak podejmowania przez kierowcę prób uniknięcia zdarzenia.


Zalecenia bezpieczeństwa podczas pracy kierowcy:

 • odpowiednio wypocząć przed wyruszeniem w długą trasę,

 • należy stosować się do minimalnych okresów prowadzenia pojazdów przez kierowców oraz wymagań odnośnie okresów odpoczynku i przerw w czasie jazdy, określonych w odpowiednich aktach prawnych. Akty prawne opisano w pkt.3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZASU PRACY KIEROWCÓW,

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP