Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości

Normy techniczne

Ogólne
 • PN-EN 12507:2005 (U) Usługi transportowe - Wytyczne stosowania EN ISO 9001:2000 w transporcie drogowym i kolejowym, magazynowaniu i dystrybucji towarów przemysłowych
 • PN-EN 60721-3-2:2002 (U) Klasyfikacja warunków środowiskowych - Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości - Transport
 • PN-ISO 7637-2:1997 Pojazdy drogowe - Zaburzenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie oraz przez sprzężenia -- Samochody ciężarowe i autobusy z instalacją elektryczną o nominalnym napięciu zasilania 24 V - Przewodzenie elektrycznych przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających
 • PN-ISO 8035:1994 Samochody ciężarowe i autobusy powyżej 3,5 t - Zaczepy holownicze przednie
 • PN-77/S-36210 Samochody ciężarowe i autobusy - Tarcze cierne sprzęgieł - Wymiary główne i połączeniowe
 • PN-90/S-47013 Samochody ciężarowe, autobusy i trolejbusy - Miejsce pracy kierowcy - Wymagania
 • PN-90/S-48040 Samochody ciężarowe - Wymiary połączeń dla dodatkowego odbioru mocy
 • PN-S-48052:1998 Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe - Wystające części zewnętrzne - Wymagania i metody badań
 • PN-S-48011:1998 Pojazdy samochodowe i przyczepy - Urządzenia uziemiające - Wymagania podstawowe
 • PN-68/M78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Pojazdy do przewozu art. spożywczych
 • PN-EN 12571:2003 Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością - Jednostki transportowe do pojemników cateringowych, zawierających przygotowaną żywność - Termiczne i higieniczne wymagania i badania
 • PN-EN 12830:2002 Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów - Badania, charakterystyka działania, przydatność

Pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • PN-EN 12798:2001 Transportowy system jakości - Transport drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy - Wymagania systemu jakości, uzupełniające EN ISO 9002 w zakresie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych
 • PN-EN 12972:2003 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Badanie, kontrola i znakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi
 • PN-EN 13081:2003 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Wtyk i gniazdo złącza do odzyskiwania par
 • PN-EN 13082:2003 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Zawór przepływu par
 • PN-EN 13083:2003 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Wtyk złącza do oddolnego napełniania i opróżniania
 • PN-EN 13094:2004 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Zbiorniki metalowe z ciśnieniem roboczym nie większym niż 0,5 bara - Konstrukcja i budowa
 • PN-EN 13308:2003 (U) Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników - Bezciśnieniowy zawór zrównoważony denny
 • PN-EN 13314:2004 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Pokrywa otworu do napełniania
 • PN-EN 13315:2004 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Gniazdo złącza do opróżniania grawitacyjnego
 • PN-EN 13316:2003 (U) Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne zbiorników - Ciśnieniowy zawór zrównoważony denny
 • PN-EN 13317:2004 Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Zespół pokrywy włazu
 • PN-EN 13922:2003 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Systemy zapobiegania przelewowi paliw płynnych
 • PN-EN 14025:2004 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Metalowe zbiorniki ciśnieniowe - Konstrukcja i budowa
 • PN-EN 14025:2004/AC:2005 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Metalowe zbiorniki ciśnieniowe - Konstrukcja i budowa
 • PN-EN 14116:2004 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Interfejs cyfrowy urządzenia identyfikacji ładunku
 • PN-EN 14116:2004/A1:2006 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Interfejs cyfrowy urządzenia identyfikacji ładunku (Zmiana A1)
 • PN-EN 14564:2005 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Terminologia
 • PN-EN 14595:2005 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Ciśnieniowe i podciśnieniowe urządzenie wentylacyjne
 • PN-EN 14596:2005 (U) Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych - Wyposażenie eksploatacyjne cystern - Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy

Opakowania materiałów transportowanych
 • PN-EN 13054:2003 Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metody badań wyznaczania środka ciężkości opakowania
 • PN-EN 13117-1:2003 Opakowania transportowe - Skrzynki dystrybucyjne wielokrotnego użytku ze sztywnych tworzyw sztucznych - Część 1: Zastosowanie ogólne
 • PN-EN 13117-2:2002 Opakowania transportowe - Skrzynki dystrybucyjne wielokrotnego użytku ze sztywnych tworzyw sztucznych - Część 2: Wymagania ogólne dotyczące badań
 • PN-EN 13199-1:2003 Opakowania - Systemy opakowań do transportu małych ładunków - Część 1: Wymagania wspólne i metody badań
 • PN-EN 13199-2:2003 Opakowania - Systemy opakowań do transportu małych ładunków - Część 2: System piętrzenia w kolumnach (CSS)
 • PN-EN 13199-3:2002 Opakowania - Systemy opakowań do transportu małych ładunków - Część 3: System piętrzenia krzyżowego (BSS)
 • PN-EN 14149:2005 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością i jednostki ładunkowe - Badanie na uderzenia przy przewracaniu
 • PN-EN 22206:1997 Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Oznaczenie elementów przed badaniami
 • PN-EN 22206/Ak:1997 Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Oznaczenie elementów przed badaniami - Pobieranie i przygotowanie opakowań (wyłącznie dla potrzeb krajowych)
 • PN-EN 22248:2001 Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metoda badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku
 • PN-EN 24178:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością - Badania systemów dystrybucji - Rejestr informacji
 • PN-EN 24180-1:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością - Postanowienia ogólne dotyczące opracowania programów badań właściwości użytkowych - Część 1: Ogólne zasady
 • PN-EN 24180-2:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością - Postanowienia ogólne dotyczące opracowania programów badań właściwości użytkowych - Część 2: Dane liczbowe
 • PN-EN 28474:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością - Metoda badania odporności przez zanurzenie w wodzie
 • PN-EN 28768:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością - Metoda badania odporności na uderzenia przy przewracaniu
 • PN-EN ISO 2233:2002 (U) Opakowania transportowe z zawartością i jednostki ładunkowe - Klimatyzowanie przed badaniami
 • PN-EN ISO 2234:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metody badania odporności na piętrzenie przy obciążeniu statycznym
 • PN-EN ISO 2244:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metody badania odporności na uderzenia w płaszczyźnie poziomej
 • PN-EN ISO 2247:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metoda badania odporności na drgania o stałej niskiej częstotliwości
 • PN-EN ISO 2873:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metoda badania odporności na niskie ciśnienie
 • PN-EN ISO 2875:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Badanie odporności na natrysk wodą
 • PN-EN ISO 8318:2003 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metody badania odporności na drgania sinusoidalne o zmiennej częstotliwości
 • PN-EN ISO 13355:2005 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością i jednostki ładunkowe - Metody badań odporności na drgania pionowe o zmiennej częstotliwości
 • PN-EN ISO 12048:2002 (U) Opakowania - Opakowania transportowe z zawartością - Metody badania odporności na nacisk statyczny
 • PN-EN ISO 16101:2005 (U) Opakowania - Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych - Badanie przydatności tworzyw sztucznych
 • PN-EN ISO 16103:2005 (U) Opakowania - Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych - Tworzywa sztuczne do recyklingu
 • PN-EN ISO 16104:2005 (U) Opakowania - Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych - Metody badań
 • PN-EN ISO 16467:2005 (U) Opakowania - Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych - Metody badań pojemników dużych do przewozu luzem (IBC)

Sprzęt do przemieszczania i podnoszenia ładunków
 • PN-EN 1459:2001 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem
 • PN-EN 1525:1999 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układy
 • PN-EN 1526:2000 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach
 • PN-EN 1551:2002 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu powyżej 10000 kg
 • PN-EN 1726-1:2001 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 1726-1:2001/A1:2004 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A1)
 • PN-EN 1726-2:2002 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20000 N włącznie - Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem
 • PN-EN 1755:2002 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle
 • PN-EN 1756-1:2003 Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe
 • PN-EN 1757-1:2003 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 1: Wózki podnośnikowe
 • PN-EN 1757-2:2003 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 2: Wózki unoszące widłowe
 • PN-EN 1757-3:2004 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 3: Wózki platformowe
 • PN-EN 1757-4:2004 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 4: Wózki nożycowe unoszące
 • PN-EN 12999:2005 Dźwignice - Żurawie przeładunkowe

Rozmieszczenie i zamocowanie ładunków
 • PN-EN 29367-1:2000 Rozmieszczenie zamocowań i zabezpieczeń na pojazdach drogowych przeznaczonych do transportu morskiego na statkach typu Ro-Ro - Wymagania ogólne dotyczące samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów z wyłączeniem naczep
 • PN-EN 29367-2:2000 Rozmieszczenie zamocowań i zabezpieczeń na pojazdach drogowych przeznaczonych do transportu morskiego na statkach typu Ro-Ro - Wymagania ogólne dotyczące naczep

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP