Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Przepisy wykonawcze | Normy techniczne | Nowości

Normy techniczne

 • PN-EN-294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
 • PN-EN349:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu.
 • PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
 • PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
 • PN-EN418:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Urządzenia awaryjnego wyłączania; funkcjonalność - zasady projektowania.
 • PN-EN 453:2002 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Miesiarki do ciasta. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 454:2002 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Ubijarki i miesiarki planetarne. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN457:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania
 • PN-EN 614-1:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania. Terminologia i wytyczne ogólne
 • PN-EN811:1996 – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych.
 • PN-EN953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
 • PN-EN1050:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-EN 1088 Maszyny. Bezpieczeństwo – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż
 • PN-EN 1672-2:1999 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Pojęcia podstawowe. Wymagania z zakresu higieny
 • PN-EN 1673:2002 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Piece obrotowe. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1674:2002 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Wałkowarki do ciasta. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1678:1999 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Krajalnice warzyw. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole
 • PN-EN 1974:2000 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Krajalnice. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 12041:2003 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Formierki. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 12043:2003 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Komory leżakowania. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 12100-1:2005 (U) Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia
 • PN-EN 12100-2:2005 (U) Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne
 • PN-EN 12178:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie
 • PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania
 • PN-EN 12267:2004 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Przecinarki tarczowe. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 12268:2004 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Przecinarki taśmowe. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 12284:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie
 • PN-EN 12463:2005 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Nadziewarki i urządzenia pomocnicze. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu
 • PN-EN 1.2852:2004 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Maszyny do rozdrabniania i miksery. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1.2853:2004 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Ręczne miksery i ubijarki. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1.2854:2004 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Mieszarki wysięgnikowe. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1.2855:2004 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Kutry z obrotową misą. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 1.3390:2004 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Maszyny do ciast nadziewanych i tart. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 13885:2005 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Klipsownice. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-EN 13886:2005 (U) Maszyny dla przemysłu spożywczego. Kuchenne kociołki wyposażone w mieszadło z własnym napędem i/lub mieszarkę. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • PN-A-55567:1997 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia. Noże, tarcze przepustowe i przed noże do maszyn do mielenia mięsa. Wymagania i badania
 • PN-A-55606:1996 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. Pompy odśrodkowe jednostopniowe. Wymagania i badania
 • PN-A-55607:1996 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. Zawory kwasoodporne grzybkowe z siłownikiem pneumatycznym. Wymagania i badania
 • PN-A-55615:1996 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. Etykietarki opakowań szklanych. Wymagania i badania

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP